onderaan deze pagina vindt u de inhoud van: Contrasteert, Publiceert, Diversen, Verbindt, Schaakgedichten

AFGELAST VANWEGE CORONA BESMETTING

Ton Luijten-marathon in Dat Bolwerck Dichtersgroep Kopwit verzorgt op woensdag 18 maart een uitzonderlijke poëzieavond in Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 te Zutphen. Luttele weken voor de vijfde sterfdag van oud- stadsdichter Ton Luijten wordt deze kleurrijke persoon eer bewezen door middel van “De Marathon van Ton”: zo veel mogelijk mensen die hem en zijn werk gekend hebben, of die dat werk nu zeer snel gáan kennen… dragen hun favoriet uit de “verzamelde Ton” voor plus, indien men zich daartoe geroepen voelt, eigen werk dat door zijn werk leven werd ingeblazen. Aan het grasduinen dus in die rijke hoeveelheid columns en gedichten! Boekhandel, bibliotheek en internet hebben veel op voorraad zo nodig… De Marathon krijgt muzikale begeleiding van pianist Hendrik Planting: deze geziene figuur in het Zutphense gaat, zoals hij ooit aan Ton zijn zijde deed, zijn Plantingiaanse gang op de toetsen, saai wordt het dus nooit… Presentator Pieter Bas Kempe verheugt zich op een even lange als bonte avond, en heet graag iedereen welkom aan de kassa bij Dat Bolwerck op voornoemde avond. Aanvang 20 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: lees ook www.datbolwerck.nl en www.kopwitzutphen.nl.

Heel september 2019 is het feest in Hengelo OV: de Openbare Bibliotheek blaast honderd verjaarskaarsen uit, en binnen die muren viert het dichterscollectief “Niet Zwichten Maar Dichten” zijn eerste lustrum. Onze hartelijke gelukwens, en dat de leden zich net als in de afgelopen jaargangen vaak nog naar Zutphen mogen begeven!

 Schrijven onder Invloed in Zutphen

Het begon allemaal in een schrijverscafé te New York: proef-
ondervindelijk onderzoek naar de wisselwerking tussen alcohol
en het creatieve proces. Met als werknaam “Writing under the
Influence”: is enig drankverbruik tijdens het schrijven geest-
dodend of juist geestverruimend? Een andere wereldstad,
Zutphen, krijgt de Europese primeur hiervan: “Schrijven onder
Invloed”.

Waar, wanneer en hoe?
Plaats van samenkomst wordt Stadsbrouwerij Cambrinus, Hout-
markt 56B, op woensdag 30 oktober 2019. Inloop vanaf 19.30
uur; na begroeting en toelichting tussen 20 en 20.15 uur gaat er
op voetbalwedstrijdwijze geschreven worden, tweemaal drie kwar-
tier met daartussen 15 minuten pauze dus. Om 22 uur weerklinkt
het eindsignaal, waarna onder het genot van een welverdiend
glas de derde helft begint, gevuld met voordracht, analyse,
nagesprek, wat al niet…

De toegang is gratis, opgave vooraf mag wel maar moet niet,
de consumpties zijn voor eigen rekening en kunnen alleen
vooraf of in de pauzes worden besteld. Voor zowel schrijven
als drinken geldt: alle genres zijn toegestaan, van de Grote
Zutphense Roman In Uitvoering via column tot gedicht, van
Dubbel via Tripel tot chocomel…

De organisatoren, Peter-Jan Vermeij (schrijversgroep Shut Up
And Write Zutphen) en Pieter Bas Kempe (dichtersgroep Kopwit
Zutphen), hopen op een Geest- en Invloedrijke zitting!

Voor meer informatie of aanmelden (zoals gezegd, niet verplicht
wel prettig ;)) kan je een mail sturen naar info@6575.nl.

Licht Uit Kunst Aan

Zaterdagavond 26 oktober 2019 gaat de “Nacht van de Nacht” in:
wegens het aanbreken van de wintertijd zowel de langste als de
donkerste van het jaar. De kunst geeft echter de hoogstnoodza-
kelijke verlichting: in de vorm van de voorstelling “Licht Uit
Kunst Aan - een Rijk Uur muziek en poëzie”!
Mariëtte Hehakaya, pianiste, en Pieter Bas Kempe, voorman van
dichtersgroep Kopwit, verzorgen in het hart van Zutphen, op
het adres Beukerstraat 34A, een even lichtvoetige als twee-
duistere huiskamervoorstelling met muziek en poëzie in klin-
kend samenspel. Dit alles, om aan te sluiten bij het op ge-
noemde datum wereldwijde aandacht vragen voor energiebesparing
alsook lichtvervuiling, door louter kaarsen omringd…
In die stralende herberg is plaats voor vijftig zielen: de deur
zwaait voor hen open om 19.30 uur, de voorstelling vindt plaats
tussen 20 en 21 uur. Voor 10 euro, koffie of thee inbegrepen,
kan iedereen dit meemaken - maar vol is vol!
Reserveren is mogelijk bij mariette@hehakaya.com; lees ook
www.hehakayapiano.nl en www.kopwitzutphen.nl.

 Deventer Dichterscafé in Zutphens Bolwerck

Dichtersgroep Kopwit opent na de verhuizing het seizoen met een bijzondere poëzieavond op woensdag 16 oktober in Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 te Zutphen. De gastenlijst is ongewoon, want voor het eerst komt een bevriend poëziegezelschap in de volle breedte optreden. Te weten het Deventer Dichterscafé, opgericht in het voorjaar van 2011, inmiddels meer dan 100 maandelijkse zittingen jong, met leden die variëren van aanslenterende talenten tot aquariumhoudende plezierdichters, maar altijd nog het verleidelijke devies voerend: “En dorst is alles wat men overhoudt!”
Alle dichters laten zich van beide Hanzestadskanten zien en horen: zij dragen 1 Deventer en 1 Zutphens gedicht voor, vele kijken op de zaak verzekerd, het zal blijken dat velen zich evenzeer thuis voelen onder de Lebuïnus als rondom de Walburgis…
Presentator Pieter Bas Kempe verhuisde mee, hij verwelkomt iedereen graag aan de kassa bij Dat Bolwerck op voornoemde avond. Aanvang 20 uur, de toegangsprijs bedraagt voor iedereen
3 euro: lees ook www.datbolwerck.nl en www.kopwitzutphen.nl.

Verhuisbericht! Maar méer dan dat...

Huwelijken of voetbalcontracten die 8,5 jaar standhouden zijn een zeldzaamheid tegenwoordig - maar in Zutphen hebben dichtersgroep Kopwit en Grand Café Pierrot dit in de periode voorjaar 2011 - najaar 2019 gepresteerd, en óok nog eens in opperste harmonie…
Toch wandelt er soms een te mooie “ander” langs om te negeren: reden waarom Kopwit vanaf oktober verkast naar Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, allen van harte welkom aldaar, meer nieuws volgt…
Eerst echter is het nu tijd voor een daverend afscheidsaccoord op het oude adres, en hoe zou dat beter kunnen dan door middel van een Open Podium? Op WOENSDAG 11 SEPTEMBER kunnen alle zich aangesproken voelende dichters zich melden om drie gedichten per persoon voor te dragen: vooraf opgeven is overbodig, ter plekke schept presentator Pieter Bas Kempe orde in de wanorde…
Houtmarkt 54 is nog éenmaal de aangewezen plek: aanvang 20.30 uur, de toegang bedraagt voor iedereen 3 euro. Wees er bij! Zie ook www.kopwitzutphen.nl.

De video van Ingrid Beckering - Vinckers is helaas mislukt...

Oproep
De met Kopwit verbonden huiskamergroep zoekt nieuwe deelnemers. We komen maandelijks bij elkaar en lezen en bespreken in overleg gedichten van een bepaalde dichter of a.d.h.v. een thema. Dit kan leiden tot verdieping in poëzie of een dichter, b.v. door het bespreken van een biografie. Er is ook ruimte voor uitstapjes naar raakvlakken, zoals proza of muziek. Meer informatie is te krijgen bij Michel Vreeling, tel. 0575570465.

Een Rijk Concreet Uur Poëzie

Dichtersgroep Kopwit Zutphen werkt vanzelfsprekend mee aan de
zomerse manifestatie over Concrete Kunst. In “Dat Bolwerck”,
Zaadmarkt 112, zal een eerbetoon gebracht worden aan deze poë-
ziestroming: Zutphense, Nederlandse, Vlaamse en internationale
concrete gedichten worden ten gehore gebracht door Lotte de
Waard, Alex Gentjens, Louis Radstaak en P.B. Kempe (tevens
presentator), met muzikale vrije doch concrete inbreng door
Niek Hietbrink en Frank van Velthoven. Dit Rijke Uur vindt
vindt plaats op donderdagavond 4 juli: aanvang 20 uur, de toegang
is vrij en iedereen is van harte welkom!
(Zie ook www.kopwitzutphen.nl & www.datbolwerck.nl)

De dichters met hun muzikale begeleiders: Niek Hietbrink en Frank Velthoven


Louis Radstaak verkleed als 'Sjamaan'

Een Rijk Uur Poëzie

Dichtersgroep Kopwit Zutphen verzorgt in samenwerking met
Galerie Kunst Op De Hoek een voorstelling tijdens de opening
van de zomertentoonstelling. Op Stationsstraat 16 te Zutphen,
sinds enkele maanden het adres van de Galerie, presenteert
voormalig stadsdichter Anna Wiersma optredens van haar
vakzuster Eke Mannink, de Haags-Deventer plezierdichter
Cees Leliveld, de Rotterdams-Zutphense romanticus Frank
Vingerhoets, de Apeldoornse tekstschrijver-zanger over kleine
verschijnselen Henk Bogaard, en uiteraard haarzelf. Dit Rijke
Uur vindt plaats op zaterdagmiddag 15 juni, aanvang 15 uur:
de toegang is vrij en iedereen is van harte welkom!

Hoogste poëziewoord bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit blaast het seizoen uit met een poëzieavond
als een klinkende vroegzomerse klok op woensdag 15 mei in Grand
Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Accordéonist Mark Kornet hangt
met zwier de rode draad uit: zijn van vele markten thuis zijnde Deventer
toetsenbord heeft het hoogste woord… Meerdere leden uit de groep
“DIE / Dichters In Enschede” voerden datzelfde woord al in Zutphen:
Ernst Bergboer en Bram Geerlings nog nooit, waar echter nu verandering
in gaat komen, kwaliteit gegarandeerd uit die hoek!
Van schaapherderinschap via Shrewsbury tot stadsdichterskandida-
tuur: Jet Rotmans zorgt eigenhandig en -zinnig dat het nooit saai
wordt aan de IJssel en Berkel, tijd voor een hernieuwde kennismaking…
Waarna een olifant met drie lange snuiten voor een Achterhoeks don-
derend slotakkoord zorgt: dat is HiPP (Het instituut Praktische
Poëzie), in de welbekende personen van Hans Mellendijk, Bert
Scheuter en internet-admiraal van Kopwit Louis Radstaak, toe-
vertrouwd!
Presentator Pieter Bas Kempe maakt hier ook zonder naald en draad
moeiteloos éen geheel van, en ziet met plezier iedereen verschijnen
aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de
toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.

Voorjaarsboeket poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit en de lente begroeten elkaar met een poëzie-
avond op woensdag 20 maart in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te
Zutphen. De virtuele tachtigste verjaardag van oud-stadsdichter
Ton Luijten, tien dagen eerder, krijgt in de vorm van een klein
eerbetoon aandacht, waarna de schijnwerper op Anneke Wasscher
wordt gericht: deze Groningse won met haar gedichten onder meer
tweemaal de Citerprijs op het ook vanuit het Zutphense veelbezochte
zomerfestival "Het Park Vertelt" in Oosterbeek. Mike Sengers, de
zingende dichter uit Nijmegen, was eerder te gast bij Pierrot, en
altijd met iets verrassends op zak, ook nu zal dat het geval zijn...
Alexandra Weinz doorbreekt langdurig poëtisch stilzwijgen in de
reeks "Kopwit ongekend", waar een verrassingsoptreden (ja, alweer!)
binnen datzelfde kader op volgt... Vanuit bevriende hoek, die van
de Harderwijker kring Apollo, meren tenslotte aan scheidend stads-
dichter Wietse Hummel en zijn, ook muzikaal bedreven, op-
volger aldaar Henk Ruiter - meer dan voldoende te beleven!
Is ook de mening van presentator Pieter Bas Kempe, die met genoegen
iedereen verwelkomt aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond.
Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.
kopwitzutphen.nl.

Stads- en landpoëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit heet de zevende stadsdichter van Zutphen hartelijk welkom op de slotdag van de landelijke Gedichtenweek 2019 met een poëzieavond, woensdag 6 februari in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Hij of zij, die pas kort hiervòor benoemd wordt, zal opkijken van het ontvangstcomité! Fiet van Beek verdiende Veluwse sporen als dorpsdichter van Ermelo: haar tweede pet is het bedrijfsleidstershoofddeksel van Uitgeverij Anderszins, welke firma inmiddels twee officiële debuten uit Groter Zutphen liet verschijnen. Van bepaald niet  de geringsten: Bertje van Delden, scherp met penseel en pen,  vanuit vanuit "haar" Warkense Veld haar bundel "Onbestendig", terwijl Wibo Kosters, Deventer stadsdichter met diepe  Stationspleinwortels in het Zutphense, zijn fraai geïllustreerde "Inwoner" onder ieders aandacht brengt. Kom dat meemaken! In een verleden zo grijs als zijn lokken was Fred van de Ven de allereerste stadsdichter te Hengelo OV: deze gitaarspelende  Liedermacher beheerst de kunst nog altijd ... Betrekkelijk nieuw in het ambacht is Elly van Agtmaal : deze tweede dorpendichter  van Brummen-Eerbeek laat een frisse geest waaien vanuit haar Cortenoever!
Presentator Pieter Bas Kempe haalt het doek met hoge verwachtingen op: graag verwelkomt hij iedereen aan de kassa bij Pierrot  op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt  3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Poëzie in het nieuw bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit opgevat zelfs meer als vernieuwend met een poëzieavond op woensdag 10 oktober in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Geen van de zes aantredende gasten in de torenstad ooit eerder de planken: zo zal Frank Vingerhoets , toen hij van Rotterdam vertrok, niet verwacht hebben dat hij ging opduiken in de reeks "Kopwit Ongekend" ... Hetzelfde geldt voor Johanna van Sabben , die uit wat een prima dichtersnest was plotseling met haar debuut "Buikschuif" de Zutphense letteren binnenschoof ... Na omzwervingen door heel Overijssel heeft Dave Thomas Gelderland bereikt met zijn volstrekt eigen Anglo-Nederlandse werk: deze langste dichter die optrad bij Kopwit belooft veel ... En de zuidwester, die vaker waait in de herfst, brengt iets moois naar hier: Jeroen Hendriksen, Lucy Kortram en Arja Scheffer laten horen wat hun al jaren goedlopende poëziekring in Oosterbeek vermag!
Met plezier zadelt Pieter Bas Kempe opnieuw zijn presentatorenpaard, en graag verwelkomt hij iedereenaan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt ​​3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Poëzie van overal bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit slaat voorafgaand aan de zomerpauze nog
eenmaal barmhartig toe met een poëzieavond op woensdag 9 mei
in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Meerdere graag
teruggeziene gasten bevolken de vloer: uit Nijmegen komen de
aansprekende vrije figuren van Eva Jeune, uit Hengelo de tegelij-
kertijd speelse èn klassieke bijdragen van Isis Zengerink, terwijl
de Deventer Vlaming Alex Gentjens zijn tweede boek, "Een leeg
wit hoofd", presenteert - een wel buitengewoon toepasselijke
Kopwitteske titel…
In de reeks "Kopwit Ongekend" straalt de lentezon op Angela
Alink, gestaag schavend aan haar debuutbundel waaruit zij een
voorproef verzorgt, en op Ans Hoedeman: zij leest voor uit haar
onlangs verschenen autobiografische werk, onder klarinetbege-
leiding van haar kleinzoon… En wanneer die klanken verstomd
zijn is vanuit de Achterhoek hoorngeschal waarneembaar: Kopwit-
webkapitein Louis Radstaak, Hans Mellendijk en Bert Scheuter
sluiten af als "HiPP / Het instituut Praktische Poëzie" het seizoen
met verbaal vuurwerk af!
Zodat presentator Pieter Bas Kempe op vakantie kan: eerst ech-
ter verwelkomt hij met plezier iedereen aan de kassa bij Pierrot
op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs be-
draagt 3 euro.

Verse poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit rolt het voorjaar binnen met een poëzie-avond vol verse waar op woensdag 21 maart in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Fruit en groente tieren uiteraard welig: daar zorgt de in tekst en muziek op deze onderwerpen zeer bedreven Apeldoornse zanger en gitarist Henk Bogaard voor… Uit Deventer bezoekt Wibo Kosters, huidig stadsdichter aldaar, zijn geboorteplaats, en laat onder meer horen wat zijn eerste acht maanden in dat ambt aan vruchtbaars opleverden - met en zonder schil, altijd met pit!
De reeks "Kopwit Ongekend" haalt Bertje van Delden evenzeer naar voren als Henk Gombert: beiden kweken zowel beeldende kunst als poëzie, beiden verzorgen frisse presentaties uit eigen dichtkeuken - er volgt een Duitstalig bijgerecht… Over Brabantse  alsook Vlaamse velden verhaalt smakelijk Hein van der Schoot, sterrenkok uit het Zwols Dichterscollectief; en over de akkers van heel Overijssel zwerft al jaren Dave Thomas, hetgeen deze geboortige Brit een sappig dichter maakte!
Waarvan acte, meent hoofd groenvoorziening en presentator Pieter Bas Kempe, die met genoegen iedereen verwelkomt aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur. de toegangsprijs bedraagt 3 euro

Reizende poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit haakt natuurlijk aan bij de Vlaams-Nederlandse Gedichtenweek, namelijk door middel van een poëzieavond op woensdag 31 januari in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen.
Waar overigens ook een roman aan de orde komt: Peter W.J. Brouwer, al eens te gast in zijn hoedanigheden van dichter, accordeonist en verteller, slaat met zijn presentatie (in vraag- en antwoordvorm) van het "Siamees Moment" een vierde weg in. Toevallig samenvallend met zijn verhuizing naar Doesburg, uit welke Hanzestad nòg een dichter aantreedt: Gerard Akse, die zich daar na vele omzwervingen heeft gevestigd en zijn publiek dan ook op een waarachtige poëziereis tracteren zal!
De reis van Wibo Kosters, ooit begonnen tegenover station Zutphen, is inmiddels aangekomen op de halte Deventer Stadsdichter: hij laat onder meer werk horen uit zijn eerste zes maanden in dit ambt.
Samen met hem trad José Hattink-Blom in de Koekstad op in een poëzie-etalage: nu zet deze Overijsselse zichzelf in het licht, en dat belooft iets…
Eva Jeune oogstte bij twee voorafgaande optrees lof in Zutphen, graag komt zij nogmaals uit Nijmegen over; en de reeks "Kopwit Ongekend" toont Peter-Jan Vermeij van een verrassende kant - de voorman van het succesrijke schrijverscafé "Shut Up And Write Zutphen" blijkt ook meester op een heel specifiek dichtwapen!
De reis waard, volgens presentator Pieter Bas Kempe, naar de kassa bij Pierrot waar hij graag iedereen verwelkomt op voornoemde avond.
Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

Poëziekoppels bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit stelt een drietal tweetallen voor tijdens een poëzieavond op woensdag 15 november bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen.
Mas Papo, alweer bijna een jaar stadsdichter, behoeft geen introductie meer: zijn levens- en poëzie-gezellin Sabine Kars heeft landelijk de nodige sporen verdiend, in het land Zutphen echter nog niet, reden waarom zij in de reeks "Kopwit Ongekend" een dwarsdoorsnede uit haar werk verzorgt.
Mas doet met het zijne datzelfde: veelzijdigheid gegarandeerd…
BV Ingrid, oftewel de Haags-Achterhoekse dichter en beeldend kunstenaar Ingrid Beckering Vinckers, brengt een duoprogramma vol werk van haarzelf plus de experimentele Russische dichter Lev Rubinstein: een Russisch-revolutionaire ervaring…Het goede stel Gert Toirkens En Zijn Gitaar brengt eenieder terug op aarde. Ooit was Gert de eerste stadsdichter in Oldenzaal, wat dit zoal inhield onder de Plechelmus laat hij horen in woord en klank! Warm aanbevolen, dit alles, op een frisse herfstdag, zegt presentator Pieter Bas Kempe, die graag iedereen verwelkomt aan de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

Klanklandschap vol poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit gaat een zoveelste seizoen in met een bijzondere poëzieavond op woensdag 20 september bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Mariëtte Hehakaya, die met haar toetsinstrumenten zulke fraaie klanklandschappen bouwt, komt dat nu doen met voorgedragen gedichten als, ongetwijfeld rijke, inspiratiebron: Zutphen is benieuwd…
Ook naar zes dichters die nooit eerder aan IJssel en Berkel op het podium stonden. Zoals de beide eerste, maar zeker niet laatste Kopwit-gasten vanuit het Zwols Dichterscollectief, Marianne Couvée en Thijs Verster, of de duo-dorpendichters van de gemeente Barneveld, Ernie Kuijer en Gea van Drie: aandacht voor hen allen… Met Otteline van Panthaleon van Eck, die haar sporen in allerlei "Hoofdwerk" heeft verdiend, wordt de reeks 'Kopwit Ongekend' voortgezet; en Helma Snelooper verdeelt haar tijd reeds tussen Amsterdam, Hummelo, kleinkunst, zang en poëzie, maar voegt daar nu ook nog Zutphen aan toe!
Wordt dit geen weergaloos klanklandschap, dan weet presentator Pieter Bas Kempe het ook niet meer: graag verwelkomt hij iedereen aan de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.

Kopwit smeedt samen met IJsselbiënnale

Dichtersgroep Kopwit Zutphen zal goed zijn vertegenwoordigd tijdens een middag vol cultuur binnen het omvangrijke buitenkunstproject IJsselbiënnale. Op zaterdag 12 augustus organiseert het bevriende Achterhoekse dichtersnetwerk De Omsmeders dit evenement in Het Kunstgemaal, Veerweg 1 te Bronkhorst, met Zutphense inbreng door oud stadsdichter Anna Wiersma, Jet Rotmans, Pieter Bas Kempe en Louis Radstaak. Laatstgenoemde treedt aan de zijde van Hans Mellendijk en Bert Scheuter op onder het zeer gewaardeerde HiPP-vaandel: twee in het Zutphense nog onbeschreven (maar niet lang meer) Omsmedersbladen, Herman Pelgrom en spreekstalmadame Helma Snelooper, flankeren Het instituut voor Praktische Poëzie
Tussen alle dichtregels door laten de beide zangers-gitaristen-tekstdichters Jolieke van Osch en André van Gessel, alsook instrumentaal omnivoor Kees Weitkamp, zich beluisteren: zo vult de middag zich vanzelf met muziek en poëzie in een prachtkader van kunst en IJssel! De toegang is gratis, tegen bescheiden vergoeding zijn consumpties te bekomen: dit alles gaat gebeuren van 13 tot 16 uur op bovenvermelde zaterdag.
Wees welkom bij Het Kunstgemaal!

IJsselbiënnale en poëzievoordrachten
Dichter op de IJssel in Diepenveen

Poëzievoordrachten in Keizersrande Diepenveen. Op zondag 30 juli a.s. om
14.30 puur.

Deze poëzie-middag is één uit een serie van negen poëzievoordrachten en
maakt deel uit van het activiteitenprogramma IJsselbiënnale en Dichter op
de IJssel. Deelnemers aan de poëzievoordrachten: Laurens Hoevenaren,
Anna Wiersma, Bertje van Delden, Rinske Kegel, Meliza de Vries.
Samen met korte verhalen van A.L. Snijders. Afgewisseld door
gitaar-melodieën van Arnold Slaghek.

Voor het IJsselbiënnale-poëzieproject is een speciale poëziebundel 'Dichter op de IJssel 2017' uitgegeven. Een bundel met negenentwintig gedichten, geïnspireerd op de IJssel en het omliggende landschap. Onder meer van dichters die voor de poëzie-wedstrijd een gedicht inzonden. De bundel is geïllustreerd met afbeeldingen van de IJsselbiënnale-kunstwerken. Verkrijgbaar tijdens de poëzievoordrachten en bij verschillende boekhandels in de regio. Het handzame boekje kost € 10 (inclusief flyer voor de route).

Nabij de Keizersrande is het IJsselbiënnale kunstobject van fotograaf Erwin
Zijlstra te zien. Een foto-installatie van drijvende foto's.

De Keizersrande ligt in het IJssellandschap met uitzicht op de rivier.
Natuurderij Keizersrande, IJsseldijk 35, 7431 RE Diepenveen,
www.keizersrande.nl De toegang voor deze poëziemiddag is gratis.
Kijk voor meer informatie op www.dichteropdeijssel.nl

Lucky Fonz III in Zutphense Broederenklooster

Onder de naam Juninacht wordt het vierde Ida Gerhardt Poëziediner gehouden op donderdag 29 juni vanaf 19.00 uur in de refter van het Zutphense Broederenklooster. Op het menu staan muziek en verhalen van singer-songwriter Lucky Fonz III en optredens van dichters Hanneke van Eijken, Thomas Möhlmann, Mas Papo en Johanneke ter Stege.

Het Ida Gerhardt Poëziediner is het tussendoortje van de tweejaarlijkse poëzieprijs. De Stichting Ida Gerhardt Prijs, die sinds eind 2014 de activiteiten van het voorgaande gemeentelijk comité heeft overgenomen, heeft hier de naam Juninacht voor gekozen, naar een gedicht van de dichteres uit de bundel Sterreschip.

De Stichting Ida Gerhardt Prijs is trots Lucky Fonz III te kunnen presenteren als hoofdact. In de afgelopen jaren is Lucky Fonz III uitgegroeid tot één van Nederlands bekendste en meest gewaardeerde songwriters en live-acts met cd’s als Hoe je honing maakt en All of Amsterdam. Dit voorjaar echter reisde hij Nederland rond met de theatershow Superlekker. Daarin speelt hij nieuwe Nederlandstalige liedjes, die nog niet eens op zijn goed ontvangen album In je nakie (2016) staan. Ook Zutphen zal genieten van zijn kwaliteiten als singer-songwriter, verhalen- en grappenverteller.

De stadsdichter van Zutphen mag natuurlijk niet ontbreken tijdens Juninacht. Sinds januari 2017 is dat Mas Papo. Daarvoor was hij dichter van de gemeente Bernheze. Samen met anderen maakte hij daar de lokale dichtbundel Dichter op de huid. In 2008 verscheen zijn roman De meikevers en in het voorjaar 2012 de dichtbundel Aanvaart. Hij schrijft nu een poëtische column over Zutphen, een roman De man uit Den Haag en hij werkt aan een dichtbundel.

De Deventer stadsdichter Johanneke ter Stege komt ook optreden. Naar eigen zeggen verzamelt ze stukjes tijd en verpakt ze in taal, beeld maar ook in muziek. Deze kunstenares, zangeres en dichter proefde dit voorjaar voor het eerst aan slamdichten en won gelijk de poëzieslag van café Festina Lente. Ze mag zich daardoor proberen te kwalificeren voor het NK Poetry Slam.

Zij deelt het podium met dichters die hun sporen nalaten in poëtisch Nederland. Hanneke van Eijkens bundel Papieren veulens werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs vanwege de heldere taal en volle beelden die ze gebruikt. Voor Zutphen stond ze onder meer op de Nacht van de Poëzie, Lowlands en De Parade. Tektschrijver, redacteur en dichter Thomas Möhlmann won de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor zijn debuut De vloeibare jongen en is verbonden aan onder meer de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en poëzietijdschrift Awater.

Het Broederenklooster is te vinden aan de Rozengracht 3 in Zutphen. Kaarten voor Juninacht – Ida Gerhardt Poëziediner à 50 euro zijn te reserveren via secretariaat@idagerhardtpoezieprijs.nl of bij boekhandel Van Someren en Ten Bosch, Turfstraat 19, Zutphen.

Meer informatie geeft secretaris van de Stichting Ida Gerhardt Prijs, Tim Pardijs via telefoonnummer 06-14661504 of e-mailadres secretariaat@idagerhardtpoezieprijs.nl.

Poëziedokter en zo bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit laat de zomerpauze voorafgaan door een lang heugende poëzieavond op woensdag 17 mei bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Blokfluitiste Christa Kelderman legt muzikale dwarswegen waarop zich bijzondere dichtersvoertuigen vertonen: zoals de dienstwagen van poëziedokter Frank Greeven, huisarts en oud-stadsdichter onder de Plechelmustoren te Oldenzaal!
Bezienswaardig is natuurlijk de hybride van Klaas Wijnsma: in afwisselend Nederlands en Spaans opent hij het voor Zutphen tot nu toe gesloten werk, door hem vertaald, van Santiago Montobbio uit Barcelona. Diep uit het Achterhoeks coulissenlandschap rukt de driepersoons buikschuiver op van Het instituut voor Praktische Poëzie, met aan de gashandel Hans Mellendijk, Bert Scheuter en Kopwit-webkapitein Louis Radstaak. Geheel eigen verkeersregels hanteert HiPP, kijk en luister…
Voor het stadsverkeer zorgt Louise Broekhuysen, buiten Zutphen bekender dan daarbinnen, dus een showmodel in de reeks "Kopwit Ongekend". Presentator Pieter Bas Kempe handhaaft èn verstoort de orde: hij verwelkomt iedereen graag aan de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro; zie ook www.kopwitzutphen.nl.

Opmerkelijke poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit verzorgt een allesbehalve doorsnee avond vol poëzie op woensdag 29 maart bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Velen maken hun debuut aan IJssel en Berkel: zo vaardigt het collectief "Dichters in Enschede" Margót Veldhuizen af, zojuist aldaar benoemd tot zevende stadsdichter, alsook Regine Hilhorst, éen van haar voorgangsters, tevens maakster van solotheater over even wiebelige als krachtige vrouwen! Twee heren van het 'springerige' en 'representatieve' lichte vers, Tinus Derks en Cees Leliveld, bieden tegenwicht vanuit het Dichterscafé Deventer; daarnaast moet men voorbereid zijn op de onverwachte zijpaden die Joke Barends (Winterswijk) en Eva Jeune (Nijmegen) bewandelen. Opgelet, het kan er glad zijn…
Peter W.J. Brouwer (Velp), wiens loopbaan op de Zutphense planken samengevat kan worden in de regel "van Landdieren tot Brel", keert met een keur aan verse gedichten terug aldaar; en de nieuwe tweemaandelijkse reeks "Kopwit Ongekend" trapt af met Otteline van Panthaleon van Eck, die zal zorgen voor het nodige "Hoofdwerk"…
Voeg daarbij nog de muzikale dwarswegen door blokfluitiste Christa Kelderman gelegd, plus de onstichtelijke woorden van presentator Pieter Bas Kempe, en het is zomertijdhelder dat eenieder komt naar de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Kopwit haalt stadsdichters naar Pierrot

Dichtersgroep Kopwit zorgt voor een feestelijk onthaal van stadsdichter nummer zes op woensdag 1 februari bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Haar of zijn collega uit Hengelo OV, Marijke Agterbosch van het collectief "Niet Zwichten Maar Dichten", dient onder meer haar "Komkommertijd-gedichten" op, naast niet minder kruidig Twents werk van Moes Wagenaar die vanuit haar groep "Dichters In Enschede" aldaar ooit de stadsdichtscepter zwaaide. Harderwijks zeer bezige literatuurkring "Apollo" stuurt op zeker oud-stadsdichter Geert Zomer, al eerder een geziene Zutphense gast, en wanneer diens gezondheid zulks toelaat eveneens de besnorde eminentie van de poëzie aan de Zuiderzee, Michel Martinus. Hoort, hoort! Welke kreet ook opgaat voor drie heren uit lichtelijk andere takken van poëziesport. Laurens Hoevenaren, eens winnaar van de Turingprijs, is nu dorpsdichter te Brummen; Mas Papo, sinds kort Zutphenaar, was gemeentedichter in zijn vorige Brabantse woonst Bernheze; Jack Weijkamp, de helft van de muziektheatrale "Firma Weijland", laat met begeleiding horen hoe hem de jas van "Dichter des Achterhoeks" past!
Klinkt veelbelovend, vindt ook presentator Pieter Bas Kempe, die dus iedereen oproept om naar de kassa te komen in Pierrot op voornoemde slotavond van de Gedichtenweek. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt drie euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Hij woont sinds vier maanden in Zutphen en werd donderdag 26 januari 2017 benoemd tot de nieuwe stadsdichter.
Mas Papo is zijn naam. Hij is de zesde stadsdichter in de rij en opvolger van Anna Wiersma, die donderdagavond 26 januari officieel werd uitgeluid. De jury heeft besloten te komen tot de voordracht van één kandidaat, die er bovenuit stak qua werk en ideeën. Tussen de rest zag de jury zo goed als geen verschil, zodat ervoor gekozen is daarin geen rangorde aan te brengen.
De gedichten van de winnaar vielen bij de juryleden op, door de woordspelingen, die iets raadselachtigs hebben en toch steeds een mooie eenheid vormen. Met ‘frisse ogen’ bekijkt de dichter als het ware de stad waar zijn hart naar uitging en waar hij sinds vier maanden woont.
De manier waarop hij zijn taak in wil gaan vullen, past goed bij wat hij ons al liet zien door middel van zijn inzending. Zelf zegt hij daar over: “Voor mij is een stadsdichter iemand die op poëtische wijze gebeurtenissen beschrijft en daar geen mening mee uitdraagt, maar mensen aan het denken zet. Daarnaast is de stadsdichter iemand die poëzie probeert uit te dragen. Anderen betrekken en enthousiast maken voor het schrijven van, lezen van of luisteren naar poëzie”.
Dat hem dat ernst is, blijkt uit het feit dat hij in zijn periode als gemeentedichter van Bernheze, mensen uitdaagde gedichten te schrijven, die hij om en om met een gedicht van zichzelf publiceerde. Met Mas Papo, de zesde stadsdichter van Zutphen, zullen de inwoners van de stad zeker van tijd tot tijd, met andere ogen leren kijken naar hun vertrouwde woonomgeving.

Poëzie verwarmt bij Pierrot

Mag de herfst guur zijn, Dichtersgroep Kopwit zorgt met een mooie poëzieavond voor aangename warmte op woensdag 16 november bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Oud stadsdichter Eke Mannink is na geruime werktijd terug op de Kopwit-planken, hetgeen zij met de presentatie van haar nieuwste bundel viert. Verder zijn voor het eerst Drentse dichters bij Pierrot aanwezig: Theo de Jong brengt een autobiografische keuze uit zijn poëzie-proza-bundel "Om teruggaan is het begonnen", Ria Westerhuis mengt Drentse streektaal met standaard Nederlands tot een prikkelende stoofschotel volgens Reestdalrecept. Smakelijk!
Daarnaast brengen de buren uit Deventer twee delegaties in. Wibo Kosters, Kopwitman in de Koekstad, smeedde het collectief "De Korte Metten": hij laat samen met Caro Pieck, Liesbeth Gerlofsma en Heleen Bosma (ooit stadsdichter van Deventer en Overijssels provinciedichter) kernachtige teksten los. Twee coryfeeën uit het Dichterscafé op het Vogeleiland ronden de avond af: Neletta van Heuven, ironisch boekhoudster van straatrumoer en ouderdomsgetob, en het meermaals bekroonde gevoelsmens Astrid Aalderink.
Violiste Cornélie Wannée omlijst de voordrachten op even doorlopende als verrassende wijze, presentator Pieter Bas Kempe denkt en maakt er weer het zijne van: wees er bij en kom naar de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Ria Westerhuis draagt voor: 'Ah war it syn, in het eRWeens, een dialect uit Drenthe gesproken in het dal van de Reest
te Zutphen bij Café Pierrot op 16 november 2016.
Het was een druk bezochte avond en de gasten waren divers te noemen, zoals de uit het hoofd voordragende Astrid Aalderink, Eke Mannink, Neletta van Heuven, Theo de Jong en het viertal 'Korte Metten', zoals Heleen Bosma.

Gelderse poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit rolt de herfstloper uit met een poëzieavond op woensdag 21 september bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zuphen. Gelderland vertolkt de hoofdrol: kwartaaltijdschrift Poëziepuntgl, voor gedichten uit en over onze provincie, houdt het najaarsnummer van jaargang 14 ten doop. Hoofdredacteur Peter J.R. Vermaat stelt een ruime keuze voor uit vier Gelderse windstreken, zowel aanstormend als oudgediend talent komt aan bod!
Mede-redacteur en muzikant Niek Hietbrink verzorgt aanvullende Kopwit-inbreng. Tweemaal was hij in Zutphen kandidaat-stads-dichter: minder bekend is dat hij op zijn dagelijkse werkplek, School voor de Journalistiek Windesheim te Zwolle, twee jaar campusdichter was. Hij laat samen met Gertjan Aalders, die dezelfde post bekleedde, in poëzie en muziek horen hetgeen deze bijzondere jaren hebben opgeleverd…
Presentator Pieter Bas Kempe, die als gewoonlijk alles voor arbeiders en boeren verklaren zal, verwelkomt u allemaal graag aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

De poëzieavond bij Kopwit was een groot succes, zelfs het trapgat naar de straat was gevuld. Behalve de inbreng van Kopwitters was ook de bijdrage van de mensen onder leiding van Wim van Til een succes. Wij noemen o.a. Gera Pronk, die in het voetspoor van Gerrit Achterberg trad, maar met een eigen, digitale invulling. Hans Mellendijk excelleerde met een klankgedicht in de geest van Paul van Ostaijen. Niek Hietbrink begeleidde op bas zijn compaan Gertjan Aalders met een slidegitaar à la Ry Cooder en alles was natuurlijk gevuld tot de rand met poëzie...

De negen van Beethoven. Kopwit Zutphen ontmoet Ludwig

Mocht het niet waar zijn, dan is het mooi gevonden: het verhaal dat Ludwig van Beethoven te Zutphen geboren werd. In ieder geval heeft onze stad er een mooi muziekfestival aan overgehouden: dit keer van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus, en aan die tweede uitgaaf werkt poëziegroep Kopwit graag mee. Hoe? Negen dichters maakten evenzovele gedichten, met als onderwerp de componist zelf, diens werk, het verband met Zutphen, zijn muziek in algemener zin - of éen van de negen muziekschilderijen die door Marina Kuyper, beeldend kunstenaar te Mook, vriendelijk voor een tentoonstelling tijdens het festival ter beschikking werden gesteld. Het in 2012 door Kopwit gewonnen geld behorend bij de "Vriendenprijs van de Stedelijke Musea Zutphen" is volgens afspraak in een muziek-poëzie-beeldende kunst-project gestoken: afgebeelde kunst en afgedrukte gedichten vonden elkaar in een kleine maar fijne boekuitgaaf, waarvan de titel prijkt boven dit bericht. Bij de zeer Zutphense firma Koninklijke Wöhrmann gedrukt, en te koop aan een schappelijke prijs op de tentoonstelling alsook in het zenuwcentrum van het festival ("Dat Bolwerck", Zaadmarkt 112)! De tentoonstelling zal op de drie dagen van Ludwig zijn feest voor het publiek te bewonderen zijn in "Voorheen Mispelblom", Kerkhof 16, ooit roemrucht Zutphens brandewijnbolwerk en tegenwoordig kantoor en galerie van advocaat Herman Krans. Toegang vrij, open van 13 - 17 uur: welkom! En dat woord geldt nog nadrukkelijker voor de zaterdagmiddag. Dan zullen vier leden van het Britten Jeugdorkest optreden in strijkkwartetopstelling, samen met de betrokken Kopwitdichters. Zij en alle gewaardeerde medewerkers hebben al zin: dat alle liefhebbers van de gezamenlijke schone kunsten maar toestromen mogen. Tot ziens bij "Voorheen Mispelblom"!

U hoort en ziet de "Negende Symfonie", voorgedragen door Bertje van Delden, Merel Hubatka draagt "Grand old Lady" voor en Pieter Bas Kempe besluit met "Aan de uiterste liefde", op het Beethovenfestival in "Voorheen Mispelblom" te Zutphen op 27 augustus 2016.

Poëzie in bloei bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit laat het geluid van de lente bloeien tijdens een poëzieavond op woensdag 11 mei bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Het woordenspel van de Nijmeegse zingende dichter Mike Sengers, na ruim drie jaar opnieuw te gast, kleurt mooi bij het virtuoze Vlaams van Alex Gentjens; de ingehouden passie van de Twents-Deventerse Lotte de Waard klinkt fraai naast het "Lawaai!!" van Kopwit-webmeester Louis Radstaak, die recent een bundel met deze titel publiceerde.
Hoofdmoot vormt het collectief Dichters In Enschede (DIE). Acht personen bundelden daar enkele jaren geleden hun krachten: sindsdien leverden zij niet alleen meerdere stadsdichters, maar zorgden zij ook voor spannende poëziekruisbestuiving tot ver buiten Tukkerstan!. De samenstelling in Zutphen van dit vrouwen-plus-mannen-genootschap blijft een verrassing…
Ook voor presentator Pieter Bas Kempe, die u allemaal graag verwelkomt aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond, Anvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.

POËZIE BINNENSTEBUITEN BIJ PIERROT

Dichtersgroep Kopwit herrijst pal na Pasen met een poëzieavond op woensdag 30 maart bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Oprichter Simon Dermijn is ter gelegenheid van tien jaar Kopwit eenmalig terug: hij leest voor uit eigen, recent gebundeld werk, en introduceert een tweetal dichters uit zijn huidige woonstreek Noord-Brabant, net als hij verbonden aan het Poëziepodium Oss (PPO) en de Brabantse Dichtersbent.
Samen met oud-stadsdichter Tim Pardijs, zanger Ton van der Gaag en toetsenvirtuoos Hugo de Jong trad Simon bovendien jaren op als de chanson-poëzie-formatie "Duo Bagage et ses Amis": bij Pierrot voor het laatst in deze samenstelling te savoureren. Mis dit niet!
Zo min als de beide flankerende Oost-Nederlandse voertuigen. Isis Zengerink en Ingrid de Vos-Hommel besturen de kleurige taalfeestwagen van het door hen opgerichte vrouwendichterscollectief "Niet Zwichten maar Dichten" uit Hengelo OV; daarnaast gromt de maaidorser van het Achterhoekse karrenspoormannenkoor "Het instituut voor Praktische Poëzie" (HiPP), met aan het roer Hans Mellendijk, Bert Scheuter en Kopwit-webdirigent Louis Radstaak! (deze zal helaas ontbreken, want hij is ziek)
Maak dit allemaal mee, presentator Pieter Bas Kempe verrast en verwelkomt u graag: kom naar de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.

Pieter Bas Kempe maakt een uitstapje naar Hengelo (O) bij het gezelschap "Niet Zwichten Maar Dichten'

Poëzie bij Pierrot in Gedichtenweek

Dichtersgroep Kopwit zet een klinkende punt achter de Gedichtenweek door middel van een poëzieavond op woensdag 3 februari bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Oud-stadsdichter Tim Pardijs vertolkt een hoofdrol: hij breidde zijn gebied aanzienlijk uit als Nederlands dichter van de Ruimte, schreef de bundel "Dromen die aarde openbreken" daarover, en presenteert die op zijn oude vertrouwde presentatorstek.
Twee nieuwkomers in de Kopwit-kring zijn Merel Hubatka en Ingeborg ten Hoopen. Merel viel voor velen uit de lucht met haar kandidatuur tijdens de stadsdichterverkiezing in 2015, maar slaat inmiddels flinke vleugels uit, ook als romanschrijfster. Ingeborg bereikte met haar beeldende kunst zowel Barack Obama als galerie De Burgerij in Vorden: onlangs presenteerde zij haar "dichtboek louter woorden", waaruit zij voorlezen zal.
Mike Sengers is na drie jaar terug bij Kopwit: de zingende Nijmeegse dichter laat werk horen uit zijn poëziefotoboek "Schommelingen". Afkomstig van beide Waalkanten is het gelegenheids-Gedichtenweek-driespan Cisca Bruins (met andermans gedichten), Wilma Peters (met eigen werk) en gitarist-zanger-tekstdichter Mark Schilders: een verrassing is verre van uitgesloten…
Twee oude poëziebolwerken leveren versterking buitendien. Joost Golsteyn, multitalent in poëzie, proza en beeldend werk, reist af uit Deventer: nog een Keizerstad, Gent, stuurt Erika De Stercke noordoostwaarts, dichter op eindeloze rondreis vanaf lanceerbasis Vlaanderen!
Mis dit net zo min als de presentatie door Pieter Bas Kempe, oudehoer met en zonder snor, en kom naar de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

Erika De Stercke uit het Belgische Gent leest voor in de kelder van Grand Café Pierrot, bijvoorbeeld dit gedicht:

Straatwezen

Geesten keren zich om
een bal kotst op kasseien
gif blinkt groen
bloedogen in dampende wikkeljas

verlepte adem stottert tanden bloot
waterende koeien
mestkevers in het hoofd
zweren bewegen
gaten in de handen
krat kaas belegen

sirenes loeien

© Erika De Stercke

Presentator Pieter Bas Kempe zingt met Mark Schilders een gedeelte van 'Jubelende academici', een Kopdicht van P.B. Kempe in de kelder van Grand Café Pierrot te Zutphen.

Opnieuw poëzie bij Pierrot:

Dichtersgroep Kopwit pakt een goede oude, nog lang niet versleten, draad op en hervat woensdag 11 november de poëzieavonden bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Sleutelfiguur zal stadsdichter Anna Wiersma zijn: inmiddels ruim driekwart jaar op haar post en in aanraking met heel wat dichtende stadgenoten gekomen. Bijvoorbeeld uit de rangen van het Stedelijk Lyceum en Tactus Verslavingszorg: Anna laat deze onvermoede talenten aan het woord en draagt ook zelf voor. 
Nieuw in de Kopwit-kring is Ingeborg ten Hoopen. Met haar beeldende kunst bereikt zij zowel Barack Obama als, eerder dit jaar, galerie De Burgerij in Vorden: onlangs presenteerde zij haar "dichtboek louter woorden", waaruit zij voorlezen zal. Net zo internationaal gericht en dubbel getalenteerd is Gigi Laméris. Haar Engelstalige telefoonbeantwoorder zegt iets over de bekendheid van deze Doesburgse in de beeldende kunstwereld: haar Nederlandstalige poëzie is minstens zo kleurrijk.
Even geestig als buiten Deventer onbekend is Jan van Laar. In de Koekstad won hij dit jaar de Gedichtendagprijs: met zijn frisse bundel "Kleurig Krijt" gaat deze taalsmid nu ook het podium in Zutphen veroveren. Iets dat Mike Sengers in 2013 al eens deed: Kopwit begroet deze Nijmeegse zingende dichter nogmaals, zeker met zijn dit jaar verschenen poëziefotoboek "Schommelingen" in de hand.
Wie dit allemaal, plus muzikale omlijsting vanuit de Stedelijk-hoek en de presentatie bij monde van Pieter Bas Kempe (sinds kort de enige Kopwit-dichter in éen boekuitgave met Cruijff, Gullit en Maradona), wil meemaken meldt zich aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond.

Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro 

Pieter Bas Kempe draagt zijn gedicht voor in de kelder van Pierrot op de avond van 11 november 2015. foto: Arvid Ehlert.

KOPWIT AAN ZEE, AFLEVERING TWEE

Zuiderzeelucht werkt begeesterend! Na het geslaagde bezoek van een afvaardiging aan "Apollo's Kamer" (26 mei 2013), plus de al even spannende deelname van Apollo aan de Zutphense uitgaaf der Poëziekaravaan (27 november van hetzelfde jaar), trekt wederom een Kopwit-delegatie naar Harderwijk. Tijdens het culturele deel van de jaarlijks in die collega-Hanzestad terugkerende Aaltjesdag, een kruisiging van midzomer- en visserijfeest, zullen op zaterdag 14 juni, tussen 11 en 16 uur, Tim Pardijs en P.B. Kempe meewerken aan het "Plein der Letteren" op de Smeepoortenbrink. Laatsgenoemde zal ook, als duo-presentator naast dichter-zanger Piet Luijer, diverse van Zutphense poëziepodia bekende gastartiesten aankondigen, zoals Karel Bosman, Peter W.J. Brouwer, Daan Doesborgh en Geert Zomer. De afstand vanaf Zutphen bedraagt pakweg 50 kilometer, horeca is aanwezig maar niet gratis, de toegang is dat echter wel!

POEZIE IN HET STEDELIJK MUSEUM ZUTPHEN OP 11 JUNI 2014

Deelnemers aan de cursussen van 21 & 28 mei j.l. zullen op 11 juni samen
met dichters van Kopwit o.l.v. stadsdichter Tim Pardijs gedichten voordragen

Tijd: 20.00 (19.30 inloop met koffie & thee)

Stedelijk Museum Zutphen

-------------------------------------------------------------------------

                                                (voor Hanneke Verhey)

Op de onderarmen
van de plankenvloeren tijd
legt in eierschaal te rusten
in amfoor herschapen moer,

bevroren blauw en wit
rond wijn,

de moeder van de kast vol kloppend
arctisch pordelein.


                                                P.B. Kempe

Tegendraads Rood
                                               
(copla voor Peter Kalkowsky)

Werkers! Volg de partijlijn
die uitzonderingen bevestigt:
dat geen draad u bedrukke
als rood komt weerspannend tevoorschijn!


                                                P.B. Kempe


Kopwit presenteert stadsdichter(skandidaten),
nieuw nummer Poëziepuntgl en cellomuziek

woensdag 1 april, 20 uur, restaurant Eetlust, Oude Bornhof 55, Zutphen


Op een nieuwe voordrachtavond van Kopwit, poëzienetwerk voor Zutphen en omgeving, presenteert het Gelderse tijdschrift Poëziepuntgl haar nieuwste nummer. Tevens laten van zich horen stadsdichterskandidaten Henk Gombert, Niek Hietbrink en Merel Hubatka. En natuurlijk is de kersverse stadsdichter van Zutphen, Anna Wiersma te gast. De avond wordt gehouden op woensdag 1 april, vanaf 20 uur in restaurant Eetlust aan de Oude Bornhof 55 in het centrum van Zutphen.

Voordrachten worden deze avond afgewisseld met uitvoeringen van Codarts Cello Quartet, verbonden aan de celloweken van Jeroen den Herder uit Zutphen. De leden van het kwartet zijn Sebastiaan van den Berg (die eerder samenwerkte met dichters van Kopwit), Maria Quevedo, Mikaela Grönberg en Susanne Rosmolen.

Over de dichters:
Ingetogen humor, goed uitgevoerde verzen in vaste en vrije vorm en originele vondsten. Redenen genoeg voor de jury van het stadsdichterschap om Anna Wiersma eind januari tot stadsdichter uit te roepen. Ze is nu anderhalve maand aan de slag als dichter van de stad. Hoe dat haar bevalt, is te horen op deze Kopwit-avond.

Wie deden nog meer een gooi naar het stadsdichterschap dit jaar? Henk Gombert, een ervaren dichter en beeldend kunstenaar werd door de jury geroemd om de manier waarop hij in zijn gedichten heden en verleden verbindt. Hij publiceerde in eigen beheer vijf bundels. Niek Hietbrink was twee jaar geleden ook al bijna stadsdichter. Zijn humor sprak ook dit jaar de stadsdichtersjury erg aan en hij is bovendien een ervaren performer die in verschillende formaties in de regio trompet en contrabas speelt. En dan was er een unicum in de geschiedenis van de stadsdichterswedstrijd in Zutphen, een eervolle vermelding die ging naar Merel Hubatka uit Eefde, vanwege haar verhalen in rijke taal en met mooie beelden.

Ook aanwezig zijn verschillende dichters die deze maand publiceren in het nieuwe tijdschrift Poëziepuntgl. Hoofdredacteur Peter Vermaat draagt zelf voor en presenteert een keur uit zijn stal van Gelderse dichters met daarin gevestigde namen en aanstormende talenten. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en geeft informatie over Gelderse poëzie en over mensen die daar op een bijzondere manier een band mee hebben. Ieder nummer wordt in een andere stad in de provincie gepresenteerd.
 
Presentatie: Tim Pardijs. Entree: 3 euro (contant aan de deur betalen).

uit de pagina 'Contrasteert':

WARNSVELD  - Ton Luijten, oud-stadsdichter van Zutphen, is maandag 13 april temidden van zijn gezin overleden. De Warnsvelder was al geruime tijd ziek. Ton Luijten was stadsdichter van Zutphen in de jaren 2009 en 2010. Daarna was hij columnist voor de Stentor.
De neerlandicus werkte jaren als docent Nederlands, de tweede helft van zijn loopbaan was hij verbonden aan het CITO.
Ton Luijten heeft een reeks van publicaties op zijn naam staan. Hij schreef vakliteratuur, maar leverde ook bijdrages aan literaire tijdschriften, schreef korte verhalen, een detective en veel poëzie. Het werk van Ton Luijten kenmerkte zich door een zeer toegankelijke stijl en een groot gevoel voor humor. Die eigenschappen maakten hem geliefd bij een breed publiek.

Stadsdichters Anna Wiersma, Hanz Mirck en Tim Pardijs hebben onderstaande gedichten gemaakt ter nagedachtenis aan Ton Luijten.

In memoriam

Een grote man is
van ons weggegaan.
Markant was hij,
met goed
gescherpte pen
voor vers, of krant.
Een anekdote
had hij altijd
weg te geven,
met in zijn ogen
schalks een twinkeling.
Soms kregen wij
een glimp te zien
van de kwajongen
die buiten alweer
op de fiets gesprongen
huiswaarts reed.
Wij missen deze grote man,
Ton Luijten.

Anna Wiersma


OP DE PLANKEN

In memoriam Ton Luijten

Dwarrelende blaadjes, je laat ze vallen
als een gedicht klaar is. Na je optreden
liggen alle grappen op de grond,
humor is een ernstige zaak.

Het laatste blad houd je lang in je warme hand,
lachend naar je publiek. Je laat ons
gissen of er nog een zin zal komen,
net als de eerste keer dat we je hoorden.

Hanz Mirck en Tim Pardijs

uit de pagina 'Publiceert':

Ik heet Anastasia Romanov

we zaten vast in een gewelf
de geweren richtten zich op ons
geluiden van schoten keerden mijn maag om
en één voor één zag ik hen vallen
mijn vader
mijn moeder
mijn zus Tatiana
mijn zus Olga
mijn zus Maria
mijn broer Alexei
mijn trouwe dienaren
en mezelf
de dood wachtte op ons

in mijn dromen zal ik leven
en nooit te nimmer opgeven
in mijn dromen geen vijand
en niemand die ons levend verbrand

we zaten vast in ons zelf
de geweren richtten zich op ons
maar we zouden niet opgeven
wij waren het volk, wij waren het leven

Auteur: Naomi Montroos

Voor de nieuwkomers in de Burgerzaal van Zutphen maakte Kopwit een ontvangst met vier dichters: Anna Wiersma, Pieter Bas Kempe, Ton van Ingen Schenau, Henk Gombert (winnaar Stadsgedichten2014) en Ton Luijten. Zij droegen allen hun vers voor, dat de nieuwkomers meekregen in een Zutphense tas. Bovendien maakte Pieter Bas Kempe nog een extra gedicht: Krimpkramp, dat wij hier laten zien. De stadsdichter van Zutphen Tim Pardijs was die avond helaas verhinderd.


Krimpkramp             
        ( Zutphen zakt door grens van 47.000 inwoners. -               
         Persbericht, september 2014 )

Zorg omtrent bevolkingskrimp
doet langs de IJssel knarsetanden:
"Minder dan tigduizend koppen"
laat bestuurders wringehanden.

Het kan echter altijd erger!
Hoor uit omringende landen o
nheilspellends tot ons komen
op zéer gewaardeerde banden...

Lees "Le Guide Michelin Vert",
in uitgaaf tweeduizend-en-dertien,
merk hoe sterk inwonertallen
plat op aarde kunnen vallen:

twee-en-dertig-duizend zielen,
dáar moet Zutphen het mee stellen -
voor een hóger aantal gierden
reeds alle waarschuwingsbellen...

Troost zou kunnen zijn dat in
hetzelfde gerespecteerd orgaan
een historische stupiditeit,
alweer járen, bleek te staan.

Prijsdier in klasse "beste eethuis"
Berkhotel De Kloostertuin?!
Dat vega-bolwerk is toch puin,
tofu-parels voor de stadsmuis?!

Kortom : éven reflecteren,
respireren, relativeren
inzake opgepompte beren
op de weg - dàn accepteren

de bevolking die wil blijven
handen drukken, lijf aan lijven,
er gezamenlijk moois van maken.
Mensen in plaats van stitistaken!
                       
         P.B. Kempe, ter gelegenheid van "De Avond             
         voor de Zutphense Nieuwkomers" op woensdag             
         1 oktober 2014

Nieuwe bundel 'Vondeling' van voormalig stadsdichter Eke Mannink

Voormalig stadsdichter Eke Mannink presenteerde woensdag haar nieuwe bundel 'Vondeling' in café De Deur aan Turfstraat 1 in Zutphen. Ze werd begeleid door Wolfram Reisiger op accordeon.

Liefde, taal, licht, natuur, heimwee, muziek, kinderen. Het zijn stuk voor stuk thema's die poëtisch zijn verwoord in de dichtbundel.

Zenmeester, literatuurkenner en -liefhebber Ton Lathouwers hield een inleiding over poëzie in het dagelijks leven. Mannink was in 2011 en 2012 stadsdichter van Zutphen en publiceerde naast een verzameling stadsgedichten de bundel 'Ik schrijf je bij me'.

Over haar poëzie zegt Lathouwers: "Die weet kwetsbaarheid te verbinden met het afgrondelijke en de gewone dingen met het wonder." Mannink voelt zich, zoals ze zelf omschrijft, 'een vondeling die wordt opgeraapt door de poëzie'. Ze hoopt de lezer mee te kunnen nemen in dat spannende proces.

'Vondeling' is uitgegeven door Liverse uit Dordrecht. De bundel is bij elke boekwinkel te koop of te bestellen.
ISBN 978 94 91034 43 5.

Anna Wiersma (lid van Kopwit) is de nieuwe Zutphense stadsdichter. Dit maakte juryvoorzitter Arnold Gerritsen, burgemeester van Zutphen, donderdagavond bekend in een redelijk gevulde Buitensocieteit.
Voor diverse aanwezigen was het een verrassende keuze want in het geruchtencircuit gingen juist veelvuldig de namen van de twee andere genomineerden - Niek Hietbrink en Henk Gombert - rond.
Maar voor de jury was het uitgemaakte zaak dat Wiersma ('sommige gedichten zijn sprekend als een foto') de nieuwe stadsdichter moest worden en droeg daarvoor diverse argumenten aan. Zo roemt ze haar ingetogen humor en vakmanschap (een rondeel over een rondeel). Haar inzending bestaat uit goed uitgevoerde gedichten zowel in vaste als vrije vorm.
Haar plan om jong en oud te bereiken raakte een snaar bij de jury. Zoals de dichteres het zelf verwoordde: 'oud of ziek zijn moet niet betekenen uitgesloten zijn van cultuur'. Wat de jury echter het meest overtuigde was haar gedicht over het beeld 'Else', waarin de stad nu eens niet historie of steen is, maar bestaat uit klank. (tekst en foto uit: De Stentor van 30 januari 2015)

Le Sieur du Luth
(23 mei 2016, aan de vooravond van Bob Dylan zijn 75ste verjaardag)

Jack Frost, de zoon van een timmerman
uit oude tijden die jonger werden
voerde het woord uit het melkwoud
over het bevrozen Bovenmeer,

over warmend bloed van Mississippi, rollend gesteente,
over Hoofdweg Eenenzestig, stem uit gewapend beton,

met vaste half akoestische hand
als heer van de snaren, snaarslijper onder de heren
de wereld binnen van eeuwig in den beginne.

(Robert Zimmerman, geboren anno 1941 te
Duluth, Minnesota, nam niet alleen de
voornaam over van de Welshe dichter
Thomas, maar schiep ook het alter ego
Frost, muziekproducent)

P.B. Kempe

Een eerbetoon van Kopwit Zutphen aan poëzienestor H.C. ten Berge: hij wordt op Kerstavond 2018 80 jaar. Van harte!

Overgangsrite 79/80, voor H.C.

Altijd op weg naar een strand
waar zijn taal terwijl hij niet wacht
aanspoelt schuimend van spel
dat nooit het beginnen besluit

Zijn woord is een appel geschoten van
gesneden koppen op door
mensenhanden opgeworpen bergen

Zijn gedicht is een hoed afgenomen
voor het personage poëzie

P.B. Kempe

Rite of passage 79/80, for H.C.

Ever on course to a shore
where his tongue while he doesn’t wait
washes up spuming of play
that never winds up the beginning

His word is an apple shot off
carved heads atop the mankind-thrown-up mountains
His verse is a hat off-taken for the personage poetry

(English version by the author)

Rite de Passage 79/80, à H.C.

Toujours en route au rivage
où son langage tandis qu’il n’attend
alluvie écumeux du jeu
jamais terminant le commencement

Son mot est une pomme tirée
des tȇtes sculptés sur des
montagnes élevées artisanales

Son poème est un chapeau ȏté
pour le personnage poésie

(version française par l’auteur)

Namen

Noem de namen. Fluister, schreeuw
al luistert bijna niemand meer.
De velden blijven volgekruist
tot aan de horizon;
onder dezelfde noemer
één voor één verwoord.
Wie noemt de naamlozen?
Na veertig, vijftig, zestig jaar
nog altijd geen bericht,
geen landkaart uit te vaardigen
met tekens bij de kuilen,
geen handvol eigen grond
waarin zij zijn bewaard –
Het boek blijft open. Fluister,
schreeuw – en luister naar de stilte
waarin alle namen zijn gehoord.

Louise Broekhuysen

Kopwit 29-03- 2017

wat zingt tussen de regels

de oudehoer van dienst begint
dit keer met de absentielijst
en schakelt naadloos over
op een poolse lente: de dichter
wordt één met zijn woord

(op de achterwand klinkt Spargo)

in welk jaargetij verkeren wij
op de leeftijd van 6,7?
daarna wordt men geen 8, want
de tijd verdwijnt als het begin
en het eind van een cirkel

eva lacht ingenomen bij
het afgaan van de telefoon
’t is dat ze niet zingt maar
evengoed swingen haar
zinnen door de ruimte

pretdichter spreekt nogmaals
formules uit ener dichtvorm
en ener andere; maar wat is
een limerick in wiskundetaal?

‘augustus’ werd ooit tot thema
van de maand augustus uitgeroepen
argeloos staan wij stil bij het missen
van het WK-voetbal in 2018

verrek, daar staat – jezus, zeg! –
een dichter op de ijssel! hoe
houdt hij het droog; de pijpen
opgestroopt: hoog water zogezegd
kijk hem daar, met open mond,
declamerend zonder geluid, het
zand in de woestijn te roepen

de diepe zucht van de accordeon
klinkt als leestekens die zinnen on-
derbreken en verrijken; de ogen
priemen als de scherpe klanken
van het pierement en de afgemeten
woorden van een dichter in spagaat

van sterke wiebelige vrouwen leren
wij dat losse woorden zinloos zijn
en losse letters klinken mede in de
enschedese woorden waar zij horen
wij horen naar het oosten waar de
tongval van de tukker wordt verkend
en in zondagse kleren een vader met
geweld een geweer doormidden breekt

de laatste woorden kruipen achter
de eerdere aan door voegen tussen
kloostermoppen en vertoeven daar
bij alle hese, natte woorden uit
een ver verleden; de zwarte balken
kreunen mee met de gewelven….


© Niek Hietbrink

SY-gewricht - een tweetal Syrisch-Nederlandse voetbalsextetten

1

Geen schoten, maar treffers, Aramese kameraden,
leg ik in het mandje, over de muur,
in het Babel aan de Bosporus waar ik tijdelijk verblijf,
Deze stier van het strafschopgebied zoekt graag avontuur,
maar blijft zijn Damascus trouw lijf aan lijf!
Was getekend: Sanharib Malki, oud-Koempel te Kerkrade.

2

Assyriër, ver van zijn tweestromenland
geboren op een schoen en een oude voetbalslof,
ben ik, en als aanvaller ken ik maar éen straat: de rechte.
In Giurgiu aan de Donau ben ik nu asylant:
ooit keer ik tot mijn Twentekanaal - desnoods door woestijnstof!
Ninos Gouriye hier (Hengelo's echte).
                               

P.B. Kempe, november 2015

Jazz des années folles

Saxophone dauphin des profondes marées
Saxophone sorcier d'étoiles éphémères
Inimatble amant nocturne enchantement
Des sanglots que la chair arrache aux dieux sauvages

Saxophone féerie des peuples sana châteaux
Fol montreur de trésors perdus pour le grand jour
Ondulante magie de notre connivence
Neptune déchaînant l'aventure aux augets

Saxophone incendie dans le sein rougissant
D'une captive en fleurs ivre d'un sang nouveau
Misérable fureur déluge de folies
Déluge sur l'idée de la melancholie

Dédale de langeurs ténèbres de délices
Serpents de quel grand coeur moderne et malheureux
Roulez de notre ennui les flots vastes et vains
Où s'abîment sans joie les ombres de l'amour.

Jazz der wilde jaren

Saxofoon dolfijn van springvloed uit de diepten
Saxofoon betovenaar van éendagssterren
Onnavolgbaar verukkelijk minnaar bij nacht
Van snikken die het lijf uit woeste goden rooit

Saxofoon de fee van kasteeloze volken
Vertoner van schatten op de grote dag zoek
Golvende behekser brandt ons medeplichtig
Neptunus' ontketenende loer van avontuur

Saxofoon brandstichtend in de blozende schoot
Van d' in bloemen geboeide dronken van vers bloed
Miserabel razende zondvloed van zotheid
Zondvloed over het denkbeeld zelfs der droefgeest

Dwaaltuin van de smachting duister van geneugten
Blazende kringslang van welk triest hedendaags hart
Rol uit onze leegte eindeloze schuimkop
Tot waar vreugdloos gaan te gronde liefdes achimmen

Jacques Duron (1904 - 1975) vertaald uit het Frans door P.B. Kempe

Warnsveld, 23 augustus 1944

Als zomerboter smolt augustus heen:
Fahrenheit boterde naast Celsius.

Land en patiënt waren vel over been:
ziedaar de praktijk van de medicus.

Zijn vrouw in het woud zocht de schaduw op,
zijn olieverfpalet zweette water,

maar dokter Jan Thate bleef koel van kop:
iemand moest het weer meten - voor later.

Achtendertig punt zes, in de woestijn
die oorlog in de Achterhoek heette:

het dorp houdt moedig stand op het festijn
dat gedoopt is zeventig jaar vrede.

                    ( voor de huisarts-kunstschilder-meteoroloog,                      
                      1906 - 1995, die de hoogste Nederlandse                      
                      temperatuur, in graden Celsius, mat )
                                     
P.B. Kempe, juli 2015 

Meppel, Drukkerijmuseum, Koppermaandag 2015

Het kopperen voorbij, drie koningen op reis: 
gezellen komen het aan meesters
vertellen, meesters zeggen voort het woord
per Gutenberg- en Heidelbergerpresse.
Jan Lensink had het niet Opregter kunnen menen
in zijn Courant: een zwarte roos op oker
als huisicoon van vrijheid op de drukpers,
met zestal talen van de onderdrukker
daarnaast gezet. Geen woord Frans is er bij:
Arabisch wel, helaas, en Russisch ook,
want een Kalašnikov plaatst afdrukken liefst zelf,
in opgeruiden bloede, zonder inkt…
Vrij persend lood, of lood als mensenpers:
het is geen vraag wat hier verstikkend stinkt…

P.B. Kempe, januari 2015

(Koppermaandag: eerste maandag na Driekoningen,   traditiegetrouw het besluit van de "kopper-"   oftwel feestdagentijd. in de drukkerswereld was,   en is, het gebruik dat gezellen meesters    een themaprent aanbieden met een wens voor het nieuwe   jaar. De prent voor 2015 die te Meppel al was    vervaardigd werd als gevolg van het januarigeweld   in Frankrijk gevaarlijk actueel.   Gutenberg- en Heidelbergerpresse: pronkstukken   uit het Drukkerijmuseum.   Jan Lensink: grondlegger, anno 1696, van het    Meppeler drukkers- en uitgeverswezen)

KunstConnectie Zutphen bracht contacten tot stand tussen haar beeldende kunstenaars en dichters van poëziegroep Kopwit. Hieruit ontstond samenwerking tussen dichter P.B. Kempe en schilder Hemmechien Knip, hetgeen resulteerde in de bundel 'Er is niemand, Gedichten in beeld'. Ook andere coöperatiebundels van Zutphense dichters en beeldend kunstenaars zijn op komst: het genoemde exemplaar is voor 15 euro te koop bij de makers (0575 - 541824 of 516821 ; ufkesknip@hetnet.nl ).

(poëtisch verslag van Kopwit-avond 27 november 2013)

boven deze avond
geen kopwit; donker-
bruin zakt  hij met 
veel ruis naar binnen

hoe krijg je hier nog
een woord tussen
maak je in deze on-
rust je laatste punt

breekbaar woord
beeft op een snaar 
balletje balanceert
op de rand van het

glas; een hand als
schelp rond mijn oor
daar kabbelt het ve-
luwemeer langs de

harderwijker kade
er klink duits niet
met een rijn-,
maar met een ijsseltong

het water kwam
uit deventer
uit zutphen kwam
een psychopaat

slechts per abuis
ongeveer tijdens de liefde
komen barbecueërs binnen
terwijl de flessen ontdooien

tussen zelfgebreide sokken
hoeveel tijd nog?
luidt de vraag
moest of mocht ik

nog iets maken?
rijmt elvis op louis neefs?
er staat een standbeeld
rijzig als appollo: rode

broek, blauwe bloes el
losjes de kas onder de arm
(laat hem niet gaan zingen)
zo komt van alles langs:

keizer van het grote kerk-
hof, zwerver uit koekstad,
de gek op sollicitatiegesprek
wat een sniklach, wat

een gehang aan lippen!
maar hij wacht op niemand e
n niemand haalt hem in
“kom binnen man!”

Niek Hietbrink

bundels:
Poëzie en beelden (2010, Simon Dermijn en Erik Besaris)
Neder Roem (2010, uitwisseling steden Zutphen en Satu Mare (Roemenië)
Dichter bij Kunst (2011, met Kunstconnectie Zutphen)
Genius Loci (2012, met Kunstconnectie Zutphen)
Meerjarenverslag Van huiskamer tot netwerk (2012, Simon Dermijn)
de bundels zijn verkrijgbaar bij de boekhandels Van Someren, van den Brink en de Stedelijke Musea.

gedichten Kopwit-leden:

Eva Schuurman - Wat je van de liefde weet 
Wibo Kosters - na u
Eke Mannink - story of my life
Tim Pardijs - Burgerzaal
Dopey Dijkstra - Roos in december
Koos van Dichteren - Zangers
Anna Wiersma - Nieuwe tijden, oude herinneringen
Ton van Ingen Schenau - De dagen
Bertje van Delden - Zwemmen
Pieter Bas Kempe - zonder titel
Henk Mennes - zonder titel
Ber te Mebel - Herfst
Ines van Triest - Flesje
Jenny Jongepier - Lente
Louis Radstaak - Schepping

uit de pagina 'Verbindt':

Kopwit Zutphen heeft ook intensief samengewerkt met: KunstConnectie Zutphen, Natuurmonumenten, Walburgiskerk, filmtheater Luxor, uitgeverij KunstMag, vormgevers: Erik Besaris, Peter Kalkowsky e.a., gemeente Zutphen, Prins Bernhard Cultuurfonds, Cello Festival Zutphen, galeries te Zutphen, Kunstkamer e.d.

vaste gasten bij Kopwit-acitiveiten:

Bertje van Delden
Ton van Ingen Schenau
Louis Radstaak
Hanz Mirck
Peter WJ Brouwer
Tim Pardijs
Pieter Bas Kempe
Eke Mannink
Ton Luijten
Anna Wiersma
Henk Gombert
Angela Alink
Sander Grootendorst

kwamen in contact met:
Theo Ettema
Jean Pierre Rawie
Eva Gerlach
Marijke Hanegraaf
Victor Vroomkoning
Mustafa Stitou
Wim van Til
Bouke Vlierhuis
Dorien Verschoor
Bas Steman
Annegreet van Bergen
Gerrit Pleiter
Mark Boog
Henk van Ulsen
Dennis Gaens
Ria Borkent
Johanna Geels
Daniel Vis
Hagar Peeters
Gerda Havertong
A.L. Snijders
Rutger Kopland

uit de pagina 'Diversen':

KOPWIT & DE OMSMEDERS IN ENGHUIZER DIALOGEN

Op het landgoed Enghuizen te Hummelo, tussen Doetinchem en Zutphen, kan tussen 17 april en 9 juni voor de vijftiende maal de Kunstwandelroute worden gelopen. De in deze route opgenomen "Poëzieklinkplek", in de vorm van een houten amphitheater, is iedere zondagmiddag tussen 15.30  en 17 uur plaats van samenkomst voor dichters, muzikanten plus iedereen die hen graag hoort en ziet optreden!
De Achterhoekse dichtersgroep "De Omsmeders" en Kopwit werken al voor het vierde jaar op rij hierin samen: Louis Radstaak is op zondag 4 mei te beluisteren als lid van HiPP (Het instituut Praktische Poëzie) aan de zijde van Hans Mellendijk en Bert Scheuter; drie weken later is op 25 mei de beurt aan Anna Wiersma en P.B. Kempe, met medewerking van Dries Olthof op doedelzak!
De toegang is gratis: Het Kunstwandelrouteboek is voor 4 euro te bekomen in Hummelo bij HRC "De Gouden Karper" (waar het apropos zowel vooraf als nadien goed horeca-toeven is). Alle gedichten zijn, evenals die uit eerdere jaargangen plus het volledig optreedrooster, te vinden op http://enghuizerdialogen.blogspot.nl

Ga je dit jaar naar Antwerpen, Basra, Cork, Delfzijl, Esbjerg, Faro, Gdańsk, Harlingen? Of naar…? Denk dan aan mij! In 2020 wil ik als Havendichter van Leeuwarden het project “Groeten uit…” verwezenlijken. Jouw hulp kan ik daarbij hard nodig - sterker, zonder kan ik niet. Stuur vanaf jouw tijdelijke verblijfadres ergens ter wereld een prentbriefkaart met daarop een afbeelding/foto van een haven. Met deze kaarten vervaardig ik in de lente van 2021 voor de Museumhaven Leeuwarden een kunstwerk. Ik zie het helemaal voor me: Groeten, Salutations, Regards, Groetnis, Grüsse, Saludos, Pozdrowienia… Maar om dit beeld werkelijkheid te doen worden heb ik jouw hulp nodig. Dus ja, dit bericht delen is fijn…
Je kunt de kaart sturen aan: Havendichter Leeuwarden, p/a Westerkade 7, 8911 BD Leeuwarden
Het mag om een traditionele kaart gaan, maar ook om een zelfgemaakte met eigen ontwerp/foto. Van belang is dus dat de kaart over de post wordt gestuurd, niet digitaal dus! Alvast bedankt, en uiteraard is een aardige tekst op de achterzijde van de kaart erg lief… Veel plezier allemaal en de groeten uit!

Zutphen kiest zevende stadsdichter

Bovenstaande kop bevat géen zetfout, van januari 2019 tot en met januari 2021 kent Zutphen twée stadsdichters, die afwisselend samen of alleen tot actie zullen overgaan! Zo hebben zij hun optredens tijdens Kopwit in Pierrot meteen al eerlijk verdeeld:
- Merel Hubatka draagt voor op woensdagavond 6 februari;
- Otteline van Panthaleon van Eck gaat naar het optreden in de herfst...
En bij deze aanvulling op de nieuwsbrieven horen uiteraard allerhartelijkste gelukwensen aan dit reeds nu illustere tweespan!

STADSDICHTERSCHAP ZUTPHEN WORDT DUOBAAN

Zijn Merel Hubatka en Otteline van Panthaleon van Eck de zevende en achtste stadsdichter van Zutphen, of zijn ze samen de zevende? Donderdagavond maakte burgemeester Annemieke Vermeulen bekend dat het stadsdichterschap de komende twee jaar een duoklus wordt.
door Sander Grootendorst

,,Het zijn twee dichters die onderling zeer verschillen en elkaar samen prachtig aanvullen”, zei juryvoorzitter Vermeulen. In de jury zat ook Mas Papo, die de afgelopen twee jaar de functie van stadsdichter bekleedde. In de bibliotheek aan het Broederenkerkplein las hij voor de laatste keer in die hoedanigheid voor.
Nauwelijks verstaanbaar ,,Ik ben blij dat ik er vanaf ben”, grapte hij. Hij was, evenals enkele anderen, aanvankelijk nauwelijks verstaanbaar door de galmende microfoon. Van de scheidende stadsdichter verschijnt steevast een bundel. Die van Papo heet Wat mij bezighield. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan de burgemeester. Zij trad twee jaar geleden ongeveer gelijktijdig aan. Vermeulen: ,,Jij treedt nu af, maar ik ga nog een tijdje door. Goed dat dankzij jou zoveel mensen met de dichtkunst in aanraking zijn gekomen.” Verder te gast waren het combo (muziek en tekst) Romheen met la Zona en de dichters Willem van Toorn en Willem Thies. Ook de nieuwe stadsdichters traden op, meteen nadat de uitslag bekend was gemaakt.
Blij verrast Volgens Vermeulen was de jury ,,blij verrast met de hoeveelheid inzendingen en de kwaliteit ervan”. ,,Tien dichters lieten zich van hun beste kant zien, horen en lezen.” De voorronden hadden vorig jaar plaats. Er bleven zes genomineerden over (van de tien). Vermeulen las voor uit het juryrapport: ,,Otteline van Panthaleon van Eck schrijft bedachtzame gedichten over het menselijk bedrijf, dat ze met mildheid en levenswijsheid, ongetwijfeld opgedaan in haar praktijk als psycholoog, tegemoet treedt. Met rake woorden zet ze de broosheid van het leven op papier.”
Het absurde Over Merel Hubatka: ,,Zij laat in haar gedichten zien over een goed oog voor het absurde te beschikken – een spelfout of een plotseling opduikende kever is voldoende om elk menselijk streven te ondermijnen. Maar juist daaruit put zij schoonheid en troost.” Over allebei: ,,Ze schrijven gedichten die tegelijkertijd helder én gelaagd zijn, toegankelijk én diep.”
Poëtische stad Van Panthaleon van Eck werd in 1949 geboren in Amsterdam. Ze zei in haar jonge jaren: ,,Poëzie is mijn grote liefde en redde als puber mijn leven.” Nu zegt ze: ,,Die liefde wil ik graag uitdragen en Zutphen is zo’n poëtische stad.” Hubatka werd in 1978 geboren in Abepura (Nieuw Guinea). Ze zat op de vrijeschool in Zutphen en studeerde culturele antropologie en sociologie van de niet-westerse samenlevingen. Volgende week presenteert ze haar debuutroman. Daarnaast is ze (jazz)pianiste en zangeres. De muziek gaat bij haar optredens een woordje meespreken, kondigde ze al aan. En: ,,Ik vind het heel gezellig om samen met Otteline stadsdichter te zijn.”

Hoog geacht bestuur van Kopwit!

Mag ik hierbij jullie aandacht vragen (doorgaans is het andersom) voor een dichtevenement in Deventer, namelijk een dichtwedstrijd in verband met het 40 jarig jubileum in november van edelsmederij MINKKOOT hier ter plaatse. Zouden jullie bijgaande wervende folder ter kennis willen brengen van de onder jullie supervisie vallende dichters en dichteressen? Het lijkt mij een leuke uitdaging! Dank voor jullie gewaardeerde medewerking en een hartelijke groet van Cees Leliveld (liaison officer van het Deventer Dichterscafé).

GOUD IN DEVENTER Dit jaar bestaat onze edelsmederij MINKKOOT in Deventer 40-jaar. Een jubileum dat wij op een bijzondere wijze willen onderstrepen. En wel door het uitgeven van een poëziebundel waarin de kunst van het woord en de kunst van het edelsmeden hand in hand gaan. Daarvoor nodigen wij dichters (m/v) uit Deventer en wijde omstreken uit hun werk in te zenden voor een gedichtenwedstrijd. Uit de inzendingen zal het werk van tenminste 20 dichters worden genomineerd voor publicatie in de jubileumbundel. Een van hen zal worden gelauwerd als prijswinnende dichter.
Wat zijn de spelregels?
GOUD IN DEVENTER Alle dichters (m/v) uit Deventer en wijde omstreken worden hartelijk uitgenodigd nog niet gepubliceerd werk in te zenden voor onze bijzondere jubileumbundel waarin de poëzie van de edelsmeedkunst en die van het woord een eenheid zullen vormen. De bundel komt tot stand in samenwerking met het Deventer Dichters Café.
Het thema van de bundel is, hoe kan het ook anders, GOUD IN DEVENTER. Aan de deelnemers wordt gevraagd twee zelfstandige gedichten in te zenden; één gedicht waarin het element GOUD in alle mogelijke overdrachtelijke of reële opzichten, inclusief de edele smeedkunst aan de orde is; en één gedicht waarin DEVENTER in al haar mogelijke aspecten wordt bezongen, beleefd of belicht.
De deelnemers zijn geheel vrij in hun keuze van dichtvorm. Van sonnet, haiku tot en met het blanke vers of parlando-gedicht. Creativiteit moet de vrije loop hebben. Met het oog op de beschikbare publicatieruimte mogen beide gedichten echter niet langer zijn dan 30 regels. Dit inclusief eventuele witregels en de titel van het gedicht. Inzenden in MS Word Arial 10 pt.
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Uit het ingezonden werk worden tenminste 20 dichters genomineerd voor de publicatie van hun beide gedichten in de jubileumbundel. Een van de genomineerden ontvangt de ereprijs.
De twee gedichten dienen vóór 15 september 2019 te zijn opgestuurd naar het secretariaat van het Deventer Dichters Café: c.m.leliveld@planet.nl
Nadere informatie over deze speciale poëtische competitie kan eveneens worden ingewonnen bij het secretariaat van het Deventer Dichters Café, via bovenstaand mailadres.

Veel inspiratie, Andri Mink en Paula Koot

Een Landgoed vol Kunst

Zo luidt anno 2019 voor de twintigste keer de naam van éen der grootste Oost-Nederlandse buitenkunstroutes, goed voor jaarlijks meer dan tienduizend bezoekers immers... Plaats van handeling is het Achterhoekse dorp Hummelo, 16 kilometer zuidelijk van Zutphen gelegen, uitstekend met zowel openbaar als privaat vervoer bereikbaar. Achter hotel-café-restaurant "De Gouden Karper", oprichtingsjaar 1642, bevindt zich sinds de nasleep van Wereldoorlog Twee niet langer het kasteel Enghuizen, wèl echter het gelijknamig Natuurmonumentaal Domein, waar jaarlijks van Goede Vrijdag tot en met Pinksteren bovenvermelde, krap vijf kilometer lange, deels rolstoelvriendelijke buitenkunstroute wordt opgesteld. Gratis toegangkelijk, het bijbehorend en zéer aanbevolen routeboek is voor luttele euro's verkrijgbaar op meerdere plekken in het dorp! Voor de tiende maal werken dit jaar, onder de subtitel "De Enghuizer Dialogen", dichters van de Achterhoekse netwerken De Omsmeders en Kopwit Zutphen mee. Zij doen dat door middel van bijdragen aan het routeboek (aanschaffen dus!), aan de route zelf (dit jaar door middel van een "Cadavre Exquis" in kettingpoëzievorm), en middels, door muziek omlijste, optredens bij het vaste route-onderdeel "De Poëzieklinkplek", soms ook op andere plaatsen daar dichtbij. Deze optredens vinden iedere zondagmiddag in genoemde periode plaats vanaf plusminus 14 uur; voor 9 juni = Eerste Pinksterdag is echter een "Kunstklinkfeest" in de maak, tussen 12 en 16.30 uur, met medewerking van vele, zich als een artistieke vlek over het Domein verspreidende, dichters en muzikanten... Komt dat meemaken dus: zie voor alle optreedroosters, alsook fraaie beelden uit eerdere edities, de (telkens aangepaste) webplek www.kunstwandelroutehummelo.nl. Welkom!

65 jaar Nieuwe griffels schone leien
3 februari 2019, van 13:30 tot 17:00 | de Bibliotheek Zutphen Kosten: gratis

Ter gelegenheid van de Poëzieweek wordt de 65ste verjaardag van Paul Rodenko’s bloemlezing 'Nieuwe griffels schone leien' gevierd met een feestelijke voorleesmiddag.
Dichters en dichtbundels
De viering vindt plaats in de bibliotheek van Zutphen, de stad waar Rodenko de laatste twintig jaar van zijn leven woonde. Deelnemende dichters zijn onder meer Erik Lindner, Hanz Mirck, Eva Jeune, Jesse Laport, Rinske Kegel, Wibo Kosters en H.C. ten Berge, die de middag tevens inleidt. Poëziecentrum Nederland heeft een tentoonstelling ingericht met de dichtbundels waar Rodenko uit geselecteerd heeft.
Bloemlezing
'Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert van Gezelle tot Hugo Claus. Een bloemlezing uit de poëzie der avant-garde' zoals de volledige titel luidt, verscheen in 1954 en was met 91.000 exemplaren een van de best verkochte en meest invloedrijke bloemlezingen uit de twintigste eeuw.
H.C. ten Berge schreef in 1978: ‘Toen ik als scholier er in geslaagd was drie weken lang mijn zakgeld op te sparen, kon ik tegen betaling van fl. 1,45 – het was voorjaar 1955 – in de boekhandel Paul Rodenko’s Nieuwe griffels, schone leien ‘bloemlezing uit de poëzie der avant-garde’ aanschaffen. (…) De kennismaking met Nieuwe griffels betekende een schok: zowel de inleiding van Rodenko als de bloemlezing zelf brachten menige (jonge) lezer in verwarring en tegelijk ook in vervoering.’ 
Organisatie
’65 jaar Nieuwe griffels schone leien’ wordt georganiseerd door Stelletje Druktemakers in samenwerking met Stichting Ida Gerhardt Poëzieprijs, Kopwit Zutphen en de Bibliotheek Zutphen.
Binnenlichtgedichten bij Dat Bolwerck
De Zutphense Ruimte voor Kunst "Dat Bolwerck", bezoekadres Zaadmarkt 112 (donderdag tot en met zondag, 12-17 uur), toont onder de naam "Licht en Dimensie" van 17 januari tot en met 24 februari 2019 LED-lichtkunstwerken (zie www.datbolwerck.nl voor meer daarover). Dichtersgroep Kopwit Zutphen laat in de duistere wintertijd "BinnenlichtGedichten" weerklinken, voor een deel op deze bijzondere gelegenheid geschreven: dit gaat gebeuren tussen 14.30 en 15.30 uur op zaterdagmiddag 2 februari, de toegang is gratis, het onthaal warm. Sabine Kars,  PB Kempe, Hans Mellendijk,  Helma Snelooper en Dick van Welzen laten hun geest vrijelijk over de eeuwige LED-velden waaien, hetgeen zij doen met muzikale inbreng door violiste Cornélie Wannée. Welkom bij deze mooie manifestatie in de landelijke Gedichtenweek!

Zutphense Welvingen is de titel die fotografe Petra van Vliet, sinds ruim een jaar woonachtig in het oosten des lands, bij wijze van eerbetoon gaf aan haar tentoonstelling van vrouwelijke naaktopnames in een monumentale gewelvenkelder. De feestelijke opening zal plaatsvinden op zaterdag 24 november 2018 om 15 uur, adres Rodetorenstraat 16 te Zutphen (achter de even zijde van de Houtmarkt): Kopwit-dichter P.B. Kempe zal dan zijn voor deze gelegenheid geschreven gedicht "Eiervrouw" plus ander werk voordragen. Meer over Petra op www.powershootacademy.com.

Eiervrouw (voor Petra van Vliet.
Zeer vrij naar Marcel Broodthaers)

Kelders zijn de grondslag. Zijn eieren,
die huizen baren: huizen die
vrouwen herbaren, o als eieren zo
naakt voor de lens welke schalen
krachtig doorboort door de wereld
aangebracht, hulzen als ont-aarde huizen
opengesteld voor het oog borende
tot in de levende dooiers,
vergaderd op de maat van de uitgetrokken Jazz.

P.B. Kempe

Kunstenaars in Zutphen, verenigt u (en blijf vooral uzelf)!
Dichtersgroep Kopwit Zutphen & het collectief Kunst op de Hoek geven met blijdschap kennis van hun toekomstige samenwerking! Die spruit is gezond ter wereld gekomen: binnenkort meer over lengte, gewicht en overige uiterlijke kenmerken opwww.kopwitzutphen.nl. & www.kunstopdehoek.nl
Op de foto de trotse ouders: vanaf links Fokje Russchen, Josée Kempe (nee, geen familie), Anna Wiersma, Louis Radstaak, Pieter Bas Kempe (nee geen familie), Cornel Pepers en Els Bottema. Sandra van de Griendt ontbreekt in beeld vanwege een te hoge vreugdesprong… Dank aan fotograaf Bobby, alias Kuifje!

POËZIECLUB KOPWIT VIERT POËZIEWEEK MET KIRA WUCK EN VICTOR VROOMKONING
woensdag 5 februari 2014, 20 uur, refter Stedelijk Museum, Rozengracht Zutphen, entree 10 euro, kaarten via info@kopwitzutphen.nl

Met prijswinnende dichters, twee slamdichters en de kersverse stadsdichter van Apeldoorn viert poëzienetwerk Kopwit op woensdag 5 februari 2014 de Poëzieweek in Zutphen.

Kira Wuck is een jonge Amsterdamse dichter die de laatste tijd in de schijnwerpers staat. Haar debuutbundel Finse meisjes werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs, en leverde haar de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs en de vijfjaarlijkse Eline van Haaren-prijs op. Op het podium doet ze het goed, getuige de winst in het NK Poetry Slam. 

Iemand die ook grossiert in literaire prijzen, en die te gast is op 5 februari, is Victor Vroomkoning. Deze oud-stadsdichter van Nijmegen, publiceerde onlangs zijn nieuwste bundel Paren, en vierde daarvoor zijn 25-jarig dichterschap met de bloemlezing Ommezien. Voor zijn werk ontving hij onder meer de Pablo Nerudaprijs en in 2006 de Karel de Grote-prijs van de stad Nijmegen. Dat jaar ook won hij met zijn bundel Stapelen de Publieksprijs voor de beste gedichtenbundel van 2005.
Een andere oud-stadsdichter, die van Zutphen, komt ook langs. Hanz Mirck, in januari benoemd tot stadsdichter van Apeldoorn laat van zich horen. Andere gasten: uit Zutphen Niek Hietbrink en Greetje Scholten en de Dordrechtse slammer Josse Kok. Voor de muziek zorgt celliste Wilma Pistorius.
De poëzieavond van Kopwit op 5 februari is een gevolg van het winnen van de Vriendenprijs van de Zutphense Musea eind 2012. Met de keuze voor de refter van het museum haalt Kopwit opnieuw de banden met het museum aan. Celliste Wilma Pistorius verbeeldt de band die sinds die uitreiking bestaat tussen Kopwit en de mede genomineerde voor de Vriendenprijs: Cellofestival Zutphen.
Kaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen aan de zaal. Reserveren kan via info@kopwitzutphen.nl of telefonisch bij boekhandel Van Someren en Ten Bosch: 0575-513512 (gereserveerde kaarten tot 19.45 uur ophalen).

POËZIECLUB KOPWIT GASTHEER VAN HANZE POËZIEKARAVAAN
woensdag 27 november, 20 uur, café Pierrot, Houtmarkt 54, Zutphen

Op woensdag 27 november houdt Poëzieclub Kopwit in café Pierrot aan de Houtmarkt 54 in Zutphen vanaf 20 uur weer een literaire avond met voordrachten. Dit keer komen dichters uit de Hanzesteden Deventer, Harderwijk en Doesburg op visite.
De avond opent met onze Zutphense schrijfster en kunstenaar Greetje Scholten. Daarna volgt Jan Vijn uit Doesburg. Hij noemt zich dichter van onderweg omdat hij toegankelijke manier probeert te schrijven over gebeurtenissen uit zijn leven. Hij publiceerde twee bundels in eigen beheer en organiseert poëziemanifestatie in zijn woonplaats. Ineke Hamstra dan, publiceerde gedichten in twee Zuid-Afrikaans-Nederlandse bundels.
Dichter Piet Luijer is voorzitter van de literaire culturele kring Apollo in Harderwijk en bracht twee bundels uit in eigen beheer. Verder is hij bekend van festival Het Park Vertelt. Als extraatje naast het schrijven maakt hij ook muziek. Als troubadour op zijn gitaar verzorgt hij ook de muziek deze avond. Daphne Kalff bracht onlangs bij Boekscout haar debuutbundel Plusminus de Liefde uit. Daarin, en op deze Kopwit-avond, gedichten over de gewone dingen van het dagelijks leven, zoals de liefde, ingezoomd op details met subtiele humor.
Jos Paardekooper is voormalig stadsdichter van Deventer en richtte daar mede het Deventer Dichterscafé op. Hij wordt gevolgd door Herman Posthumus Meyjes, die sinds augustus de nieuwe stadsdichter van Deventer is. De selectiecommissie noemt hem een klassiek dichter en omschrijft zijn werk als fijnzinnig, genuanceerd en tijdloos, met zelfspot en af en toe een ondeugend randje. Tenslotte draagt Geert Zomer verzen voor. Hij was in 2011 en 2012 stadsdichter van Harderwijk en publiceert in 2014 zijn derde dichtbundel, Binnenman getiteld (uitgeverij Liverse).
Presentatie: Pieter Bas Kempe. Entree voor bezoekers kost 3 euro. Opgeven voor het volgende open podium van Kopwit kan via timpar@hotmail.com.

------------------------------------------------------------------------------

Kopwitleden gaan wel eens op pad, onlangs naar de Bibliotheek van Harderwijk, we noemden het 'Kopwit aan Zee'.
Hier kunt u films vinden over Kopwitleden in de bibliotheek:
Anna Wiersma, http://youtu.be/3QKbQvgMxE4 
Pieter Bas Kempe, http://youtu.be/52urIohre4s en
Louis Radstaak  https://www.youtube.com/watch?v=yIMZ7ijlCrE

uit de pagina Schaakgedichten:

Op vierenzestig velden schaakt de Moeder Gods:

is zij de witte dan wel de zwarte helft van twee?
Zij speelt de toren van Laurentius vol trots
de damevleugel op - en vanuit de mêlee

der kruisen in Vytautas' dreven voorwaarts
trekt een geestelijke raadsman richting roggeveld
waar een gesneden beeld tot leven wordt herwekt
en op vermetel paard ter slag naar Grunwald snelt.

Gesloten stelling, zelfs aan de bedrukte kant,
wordt nu door Gediminas' toren overmand, t
ot in het bosch dat zich vanaf Druskininkai
naar Idink uitstrekt met een weldoorvoelde draai
beslissend verschoven uit Arnt zijn meesterhand:
zo wordt wat west is oost, zo wordt wat kind is kraai.


P.B. Kempe,  januari 2013

Een dubbelbeeld van de Moeder Gods met het Jezuskind, oftewel Marianum, hangt nu gescheiden aan weerskanten van de Nederlands-Duitse grens te Anholt en Silvolde. Het zou omstreeks 1475 door Arnt, ook de Meester van Varsseveld genaamd, zijn vervaardigd. Volgens de overlevering is het beeld in de Tachtigjarige Oorlog verwijderd van de oorspronkelijke plaats in de Varssevelder Laurentiuskerk: de ene helft, huilend aangetroffen in een roggeveld, werd met bedroefd gezicht (vandaar de latere uitdrukking "bedrukte Moeder Gods") in de Antoniuskapel op Sinderen herplaatst, nabij het Idinkbosch en later overgebracht naar de Mauritiuskerk te Silvolde.

Vytautas en Gediminas - naar laatsgenoemde is een toren in de hoofdstad Vilnius gedoopt  - waren historische vorsten van het Litouws-Pools Groothertogdom, dat in 1410 bij Grunwald te midden der Mazoerische Meren de legermacht van de Duitse Orde der Kruisridders verpletterend versloeg.

De memoriaalkruisenheuvel nabij Siauliai, midden in het huidige Litouwen, is een vermaard pelgrimsoord. In het door water en bos omgeven Druskininkai, kuuroord in het zuidoosten des lands, groeide Mikalojus Konstantinas Ciurlinis op (1875 - 1911), de vermaarde Litouwse componist, musicus en beeldend kunstenaar.


Strategisch spel In de Hanzestad

aan de Berkel en de IJssel met haar fiere torens,
tussen de oases van hofjes bruist het leven, al eeuwen lang.
Er is de koning, niet het sterkste stuk in het schaakspel maar altijd aanwezig.

Ze lacht, de dame en beweegt gracieus horizontaal, verticaal zelfs diagonaal.
De torens hoe kan het anders beginnen in de hoeken.
Er zijn de lopers, de witte en de zwarte rond het paard dat sprongen maakt.

Deze fraaie sport is niet meer weg te denken in de historische stad met pakhuizen,
koopmanswoningen, kerken en resten van de vestigen.
Op 19 december van het jaar 1919 startte de Zutphense schaakclub.

Een mooi verhaal dat verder leeft in de wekelijkse partijen, lessen, toernooien en kampioenschappen.
Een levende legende door jong en oud met liefde en plezier in ere gehouden.

Erika De Stercke 

De kleinste elementen van het schaak

Ontbranden, worden alom zichtbaar, trillen;
Met gouden stralen breekt de stelling open,
De paarden zijn van vreugde aan het springen.

Welluidend zijn de torens die ijk hoor:
Geruis van dames, lopers lopen binnen.
Mij vallen toe de ogen… Wat gebeurt er?
Beweegt daar iets?... Het is de koning! Stilte!

naar het Spaans van Gustavo Adolfo Bécquer, 1836 – 1870
P.B.Kempe de Zutphense Toren 100 blz. 35

Uit het land van Topalov

De muziek bij avond was verstreken.
Verder ging de tijd in alle stilte.
Nacht viel en de donkere alleeën
in het stadspark gaandeweg verstilden.

Een paar mannen staan voor het buffet nog
luid hun schaakpartijen te bepraten –
en twee schuchtere zigeunerkinders
wagen hun geluk bij ’t peuken rapen.

naar het Bulgaars van Pentsjo Slavejkov, 1866 – 1912
P.B.Kempe in de Zutphense Toren 61 blz. 6

Een aardige schaker uit Eefde

zag plots dat hij zijn dame geefde
o nee, ’t moet zijn gaf.
hij was blij dat-ie nog laf,
o nee, dit moet zijn dat-ie leefde!

Een vrouw’lijke schaker uit Brummen
zat steeds onder ’t schaken te hummen.
Toen kwam er nog bij
dat bij tempodwang zij m
et haar vingers op tafel ging drummen.

Soved Snah in de Zutphense Toren 55 blz. 12

4 mei 2020
Wie kroont de zon tot ware kampioen van deze sportloze kobaltblauwe lente?
Fietsend van Arkel naar Alblasserdam, halfweg buurtschap De Donk
King of the Hill in langgerekte stille groene velden;  sloten omzoomd door felgele herik
De westelijke kim met scherpe contouren van mijn ouders stad, 1940, dat vliegtuiggeronk

Tine-nu 88- was nog een kind, in mijn hoofd barst de vredige rust nu voor even
Weer fietsend roept een grutto mij naar recenter verleden:
Molentochten, 1976, 2012, ijs breekt hier het strenge leven
Dat goed omlijnd past bij de anderhalve meter samenleving

Net als de koning, die ware het 1985 glanst op glad ijs: Wilhelmina was laf!
Bij mij staat de nu pijnlijk gekroonde dame ook schakend ter discussie
Schaamtevol speel ik het London systeem, net als zijn overgrootmoeder
Wat redt is geforceerde ruil op b3 of b6 als bevrijdende coronaloze  optie

Maar mijn Lettisch Gambiet is als Corona zelf na zet 3
De zwarte dame als ongrijpbaar virus dat via f6 Covid 19 verspreidt
Het bord verandert tot chaos en wit weet  niet wat de beste zet is
Zwart evenmin.  Genadeloos door tikt onze eindige tijd ...

Eric Kloppers

ZWICKMÜHLE

Dit is míjn schaakdag, kom maar op
met je Hammerschlag, Draak of Dunst
ach, daar kijk ik zo doorheen.

Wees blij dat ik je spaarde, hoor je dat
nerveus gesnuif van je paarden
en de voetknechten staan alleen
en-passant wat te schuifelen.

Ik neem nog maar een jenever
nu zet ik mijn ware lijntrekkers in,
plant vorken in deze gebakken lever
op tijd laat ik een toren springen.

Mijn koning bukt heus wel,
hij droomt, hij droomt niet meer, staat vierkant
achter mij op deze goede grond als hij buigt,
dan is het voor een dame

De vijand peinst over een infame
valstrik, Luft, Luft voor een slag
uit een suspecte logica dreigt
de perfecte zet, mat in twee,
Zugszwang! En dan valt zijn vlag.


© 2020 Dick van Welzen 

Het paard, de loper en de toren

Wanneer er onderling geen eendracht is,
gaat er van alles mis:
succes blijft uit – een hard gelag.

Paard, loper, toren: zij besloten op een dag
om met een volgeladen kar op weg te gaan.
Gespannen voor de wagen staat het drietal klaar.
Ze trekken om het hardst – de kar blijft staan.
Toch is de lading voor de drie niet echt te zwaar.
Maar ja, het paard wil zijn bekende sprongen maken,
terwijl de toren recht,
terwijl de loper averecht
opgang probeert te raken.
Wiens schuld is het? Ik spreek geen oordeel uit,
alleen de kar, die komt maar niet vooruit…

naar het Russisch van Ivan Krylov, 1769 – 1844
P.B.Kempe in de Zutphense Toren 68 blz. 5

Een oudere schaker uit W’veld

wist niet meer de naam van een schaakveld
is ’t grasveld of hooiveld,
is ’t graanveld of maisveld?

Toen wist-ie ineens “’k ben beneveld”

Soved Snah in de Zutphense Toren 48 blz. 13

Een andere schaker in Rekken,

die wilde zijn dame niet dekken.
Ja, wat zei de ziel: “Ik ben homofiel,
Mun koning, die laaknie verrekken”.

Dur was eens een schaker in Londen.
die dacht: aai hef een nieuwtje gevonden:
hie plee de het Spaans op z’n Italiaans,
maar dudders die vonden ’t deadzonde.

Er was eens een schaakster in Veere,
Die speelde met één van de here.
Het leek wel een bruid,
zo kleedd ze hem uit, daar konnie nog heel wat van lere.

Ik kende een schaker in Baren,
die liet eens zijn loperpaar paren,
maar thaalde niks uit,
geen muisjes met schuit, d
e winst liettie daarom maar varen.

Piet van Gorkum in de Zutphense Toren 42