AFGELAST VANWEGE CORONA BESMETTING

Ton Luijten-marathon in Dat Bolwerck Dichtersgroep Kopwit verzorgt op woensdag 18 maart een uitzonderlijke poëzieavond in Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 te Zutphen. Luttele weken voor de vijfde sterfdag van oud- stadsdichter Ton Luijten wordt deze kleurrijke persoon eer bewezen door middel van “De Marathon van Ton”: zo veel mogelijk mensen die hem en zijn werk gekend hebben, of die dat werk nu zeer snel gáan kennen… dragen hun favoriet uit de “verzamelde Ton” voor plus, indien men zich daartoe geroepen voelt, eigen werk dat door zijn werk leven werd ingeblazen. Aan het grasduinen dus in die rijke hoeveelheid columns en gedichten! Boekhandel, bibliotheek en internet hebben veel op voorraad zo nodig… De Marathon krijgt muzikale begeleiding van pianist Hendrik Planting: deze geziene figuur in het Zutphense gaat, zoals hij ooit aan Ton zijn zijde deed, zijn Plantingiaanse gang op de toetsen, saai wordt het dus nooit… Presentator Pieter Bas Kempe verheugt zich op een even lange als bonte avond, en heet graag iedereen welkom aan de kassa bij Dat Bolwerck op voornoemde avond. Aanvang 20 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: lees ook www.datbolwerck.nl en www.kopwitzutphen.nl.

Heel september 2019 is het feest in Hengelo OV: de Openbare Bibliotheek blaast honderd verjaarskaarsen uit, en binnen die muren viert het dichterscollectief “Niet Zwichten Maar Dichten” zijn eerste lustrum. Onze hartelijke gelukwens, en dat de leden zich net als in de afgelopen jaargangen vaak nog naar Zutphen mogen begeven!

 Schrijven onder Invloed in Zutphen

Het begon allemaal in een schrijverscafé te New York: proef-
ondervindelijk onderzoek naar de wisselwerking tussen alcohol
en het creatieve proces. Met als werknaam “Writing under the
Influence”: is enig drankverbruik tijdens het schrijven geest-
dodend of juist geestverruimend? Een andere wereldstad,
Zutphen, krijgt de Europese primeur hiervan: “Schrijven onder
Invloed”.

Waar, wanneer en hoe?
Plaats van samenkomst wordt Stadsbrouwerij Cambrinus, Hout-
markt 56B, op woensdag 30 oktober 2019. Inloop vanaf 19.30
uur; na begroeting en toelichting tussen 20 en 20.15 uur gaat er
op voetbalwedstrijdwijze geschreven worden, tweemaal drie kwar-
tier met daartussen 15 minuten pauze dus. Om 22 uur weerklinkt
het eindsignaal, waarna onder het genot van een welverdiend
glas de derde helft begint, gevuld met voordracht, analyse,
nagesprek, wat al niet…

De toegang is gratis, opgave vooraf mag wel maar moet niet,
de consumpties zijn voor eigen rekening en kunnen alleen
vooraf of in de pauzes worden besteld. Voor zowel schrijven
als drinken geldt: alle genres zijn toegestaan, van de Grote
Zutphense Roman In Uitvoering via column tot gedicht, van
Dubbel via Tripel tot chocomel…

De organisatoren, Peter-Jan Vermeij (schrijversgroep Shut Up
And Write Zutphen) en Pieter Bas Kempe (dichtersgroep Kopwit
Zutphen), hopen op een Geest- en Invloedrijke zitting!

Voor meer informatie of aanmelden (zoals gezegd, niet verplicht
wel prettig ;)) kan je een mail sturen naar info@6575.nl.

Licht Uit Kunst Aan

Zaterdagavond 26 oktober 2019 gaat de “Nacht van de Nacht” in:
wegens het aanbreken van de wintertijd zowel de langste als de
donkerste van het jaar. De kunst geeft echter de hoogstnoodza-
kelijke verlichting: in de vorm van de voorstelling “Licht Uit
Kunst Aan - een Rijk Uur muziek en poëzie”!
Mariëtte Hehakaya, pianiste, en Pieter Bas Kempe, voorman van
dichtersgroep Kopwit, verzorgen in het hart van Zutphen, op
het adres Beukerstraat 34A, een even lichtvoetige als twee-
duistere huiskamervoorstelling met muziek en poëzie in klin-
kend samenspel. Dit alles, om aan te sluiten bij het op ge-
noemde datum wereldwijde aandacht vragen voor energiebesparing
alsook lichtvervuiling, door louter kaarsen omringd…
In die stralende herberg is plaats voor vijftig zielen: de deur
zwaait voor hen open om 19.30 uur, de voorstelling vindt plaats
tussen 20 en 21 uur. Voor 10 euro, koffie of thee inbegrepen,
kan iedereen dit meemaken - maar vol is vol!
Reserveren is mogelijk bij mariette@hehakaya.com; lees ook
www.hehakayapiano.nl en www.kopwitzutphen.nl.

 Deventer Dichterscafé in Zutphens Bolwerck

Dichtersgroep Kopwit opent na de verhuizing het seizoen met een bijzondere poëzieavond op woensdag 16 oktober in Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 te Zutphen. De gastenlijst is ongewoon, want voor het eerst komt een bevriend poëziegezelschap in de volle breedte optreden. Te weten het Deventer Dichterscafé, opgericht in het voorjaar van 2011, inmiddels meer dan 100 maandelijkse zittingen jong, met leden die variëren van aanslenterende talenten tot aquariumhoudende plezierdichters, maar altijd nog het verleidelijke devies voerend: “En dorst is alles wat men overhoudt!”
Alle dichters laten zich van beide Hanzestadskanten zien en horen: zij dragen 1 Deventer en 1 Zutphens gedicht voor, vele kijken op de zaak verzekerd, het zal blijken dat velen zich evenzeer thuis voelen onder de Lebuïnus als rondom de Walburgis…
Presentator Pieter Bas Kempe verhuisde mee, hij verwelkomt iedereen graag aan de kassa bij Dat Bolwerck op voornoemde avond. Aanvang 20 uur, de toegangsprijs bedraagt voor iedereen
3 euro: lees ook www.datbolwerck.nl en www.kopwitzutphen.nl.

Verhuisbericht! Maar méer dan dat...

Huwelijken of voetbalcontracten die 8,5 jaar standhouden zijn een zeldzaamheid tegenwoordig - maar in Zutphen hebben dichtersgroep Kopwit en Grand Café Pierrot dit in de periode voorjaar 2011 - najaar 2019 gepresteerd, en óok nog eens in opperste harmonie…
Toch wandelt er soms een te mooie “ander” langs om te negeren: reden waarom Kopwit vanaf oktober verkast naar Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, allen van harte welkom aldaar, meer nieuws volgt…
Eerst echter is het nu tijd voor een daverend afscheidsaccoord op het oude adres, en hoe zou dat beter kunnen dan door middel van een Open Podium? Op WOENSDAG 11 SEPTEMBER kunnen alle zich aangesproken voelende dichters zich melden om drie gedichten per persoon voor te dragen: vooraf opgeven is overbodig, ter plekke schept presentator Pieter Bas Kempe orde in de wanorde…
Houtmarkt 54 is nog éenmaal de aangewezen plek: aanvang 20.30 uur, de toegang bedraagt voor iedereen 3 euro. Wees er bij! Zie ook www.kopwitzutphen.nl.

De video van Ingrid Beckering - Vinckers is helaas mislukt...

Oproep
De met Kopwit verbonden huiskamergroep zoekt nieuwe deelnemers. We komen maandelijks bij elkaar en lezen en bespreken in overleg gedichten van een bepaalde dichter of a.d.h.v. een thema. Dit kan leiden tot verdieping in poëzie of een dichter, b.v. door het bespreken van een biografie. Er is ook ruimte voor uitstapjes naar raakvlakken, zoals proza of muziek. Meer informatie is te krijgen bij Michel Vreeling, tel. 0575570465.

Een Rijk Concreet Uur Poëzie

Dichtersgroep Kopwit Zutphen werkt vanzelfsprekend mee aan de
zomerse manifestatie over Concrete Kunst. In “Dat Bolwerck”,
Zaadmarkt 112, zal een eerbetoon gebracht worden aan deze poë-
ziestroming: Zutphense, Nederlandse, Vlaamse en internationale
concrete gedichten worden ten gehore gebracht door Lotte de
Waard, Alex Gentjens, Louis Radstaak en P.B. Kempe (tevens
presentator), met muzikale vrije doch concrete inbreng door
Niek Hietbrink en Frank van Velthoven. Dit Rijke Uur vindt
vindt plaats op donderdagavond 4 juli: aanvang 20 uur, de toegang
is vrij en iedereen is van harte welkom!
(Zie ook www.kopwitzutphen.nl & www.datbolwerck.nl)

De dichters met hun muzikale begeleiders: Niek Hietbrink en Frank Velthoven


Louis Radstaak verkleed als 'Sjamaan'

Een Rijk Uur Poëzie

Dichtersgroep Kopwit Zutphen verzorgt in samenwerking met
Galerie Kunst Op De Hoek een voorstelling tijdens de opening
van de zomertentoonstelling. Op Stationsstraat 16 te Zutphen,
sinds enkele maanden het adres van de Galerie, presenteert
voormalig stadsdichter Anna Wiersma optredens van haar
vakzuster Eke Mannink, de Haags-Deventer plezierdichter
Cees Leliveld, de Rotterdams-Zutphense romanticus Frank
Vingerhoets, de Apeldoornse tekstschrijver-zanger over kleine
verschijnselen Henk Bogaard, en uiteraard haarzelf. Dit Rijke
Uur vindt plaats op zaterdagmiddag 15 juni, aanvang 15 uur:
de toegang is vrij en iedereen is van harte welkom!

Hoogste poëziewoord bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit blaast het seizoen uit met een poëzieavond
als een klinkende vroegzomerse klok op woensdag 15 mei in Grand
Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Accordéonist Mark Kornet hangt
met zwier de rode draad uit: zijn van vele markten thuis zijnde Deventer
toetsenbord heeft het hoogste woord… Meerdere leden uit de groep
“DIE / Dichters In Enschede” voerden datzelfde woord al in Zutphen:
Ernst Bergboer en Bram Geerlings nog nooit, waar echter nu verandering
in gaat komen, kwaliteit gegarandeerd uit die hoek!
Van schaapherderinschap via Shrewsbury tot stadsdichterskandida-
tuur: Jet Rotmans zorgt eigenhandig en -zinnig dat het nooit saai
wordt aan de IJssel en Berkel, tijd voor een hernieuwde kennismaking…
Waarna een olifant met drie lange snuiten voor een Achterhoeks don-
derend slotakkoord zorgt: dat is HiPP (Het instituut Praktische
Poëzie), in de welbekende personen van Hans Mellendijk, Bert
Scheuter en internet-admiraal van Kopwit Louis Radstaak, toe-
vertrouwd!
Presentator Pieter Bas Kempe maakt hier ook zonder naald en draad
moeiteloos éen geheel van, en ziet met plezier iedereen verschijnen
aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de
toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.

Voorjaarsboeket poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit en de lente begroeten elkaar met een poëzie-
avond op woensdag 20 maart in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te
Zutphen. De virtuele tachtigste verjaardag van oud-stadsdichter
Ton Luijten, tien dagen eerder, krijgt in de vorm van een klein
eerbetoon aandacht, waarna de schijnwerper op Anneke Wasscher
wordt gericht: deze Groningse won met haar gedichten onder meer
tweemaal de Citerprijs op het ook vanuit het Zutphense veelbezochte
zomerfestival "Het Park Vertelt" in Oosterbeek. Mike Sengers, de
zingende dichter uit Nijmegen, was eerder te gast bij Pierrot, en
altijd met iets verrassends op zak, ook nu zal dat het geval zijn...
Alexandra Weinz doorbreekt langdurig poëtisch stilzwijgen in de
reeks "Kopwit ongekend", waar een verrassingsoptreden (ja, alweer!)
binnen datzelfde kader op volgt... Vanuit bevriende hoek, die van
de Harderwijker kring Apollo, meren tenslotte aan scheidend stads-
dichter Wietse Hummel en zijn, ook muzikaal bedreven, op-
volger aldaar Henk Ruiter - meer dan voldoende te beleven!
Is ook de mening van presentator Pieter Bas Kempe, die met genoegen
iedereen verwelkomt aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond.
Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.
kopwitzutphen.nl.

Stads- en landpoëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit heet de zevende stadsdichter van Zutphen hartelijk welkom op de slotdag van de landelijke Gedichtenweek 2019 met een poëzieavond, woensdag 6 februari in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Hij of zij, die pas kort hiervòor benoemd wordt, zal opkijken van het ontvangstcomité! Fiet van Beek verdiende Veluwse sporen als dorpsdichter van Ermelo: haar tweede pet is het bedrijfsleidstershoofddeksel van Uitgeverij Anderszins, welke firma inmiddels twee officiële debuten uit Groter Zutphen liet verschijnen. Van bepaald niet  de geringsten: Bertje van Delden, scherp met penseel en pen,  vanuit vanuit "haar" Warkense Veld haar bundel "Onbestendig", terwijl Wibo Kosters, Deventer stadsdichter met diepe  Stationspleinwortels in het Zutphense, zijn fraai geïllustreerde "Inwoner" onder ieders aandacht brengt. Kom dat meemaken! In een verleden zo grijs als zijn lokken was Fred van de Ven de allereerste stadsdichter te Hengelo OV: deze gitaarspelende  Liedermacher beheerst de kunst nog altijd ... Betrekkelijk nieuw in het ambacht is Elly van Agtmaal : deze tweede dorpendichter  van Brummen-Eerbeek laat een frisse geest waaien vanuit haar Cortenoever!
Presentator Pieter Bas Kempe haalt het doek met hoge verwachtingen op: graag verwelkomt hij iedereen aan de kassa bij Pierrot  op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt  3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Poëzie in het nieuw bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit opgevat zelfs meer als vernieuwend met een poëzieavond op woensdag 10 oktober in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Geen van de zes aantredende gasten in de torenstad ooit eerder de planken: zo zal Frank Vingerhoets , toen hij van Rotterdam vertrok, niet verwacht hebben dat hij ging opduiken in de reeks "Kopwit Ongekend" ... Hetzelfde geldt voor Johanna van Sabben , die uit wat een prima dichtersnest was plotseling met haar debuut "Buikschuif" de Zutphense letteren binnenschoof ... Na omzwervingen door heel Overijssel heeft Dave Thomas Gelderland bereikt met zijn volstrekt eigen Anglo-Nederlandse werk: deze langste dichter die optrad bij Kopwit belooft veel ... En de zuidwester, die vaker waait in de herfst, brengt iets moois naar hier: Jeroen Hendriksen, Lucy Kortram en Arja Scheffer laten horen wat hun al jaren goedlopende poëziekring in Oosterbeek vermag!
Met plezier zadelt Pieter Bas Kempe opnieuw zijn presentatorenpaard, en graag verwelkomt hij iedereenaan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt ​​3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Poëzie van overal bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit slaat voorafgaand aan de zomerpauze nog
eenmaal barmhartig toe met een poëzieavond op woensdag 9 mei
in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Meerdere graag
teruggeziene gasten bevolken de vloer: uit Nijmegen komen de
aansprekende vrije figuren van Eva Jeune, uit Hengelo de tegelij-
kertijd speelse èn klassieke bijdragen van Isis Zengerink, terwijl
de Deventer Vlaming Alex Gentjens zijn tweede boek, "Een leeg
wit hoofd", presenteert - een wel buitengewoon toepasselijke
Kopwitteske titel…
In de reeks "Kopwit Ongekend" straalt de lentezon op Angela
Alink, gestaag schavend aan haar debuutbundel waaruit zij een
voorproef verzorgt, en op Ans Hoedeman: zij leest voor uit haar
onlangs verschenen autobiografische werk, onder klarinetbege-
leiding van haar kleinzoon… En wanneer die klanken verstomd
zijn is vanuit de Achterhoek hoorngeschal waarneembaar: Kopwit-
webkapitein Louis Radstaak, Hans Mellendijk en Bert Scheuter
sluiten af als "HiPP / Het instituut Praktische Poëzie" het seizoen
met verbaal vuurwerk af!
Zodat presentator Pieter Bas Kempe op vakantie kan: eerst ech-
ter verwelkomt hij met plezier iedereen aan de kassa bij Pierrot
op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs be-
draagt 3 euro.

Verse poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit rolt het voorjaar binnen met een poëzie-avond vol verse waar op woensdag 21 maart in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Fruit en groente tieren uiteraard welig: daar zorgt de in tekst en muziek op deze onderwerpen zeer bedreven Apeldoornse zanger en gitarist Henk Bogaard voor… Uit Deventer bezoekt Wibo Kosters, huidig stadsdichter aldaar, zijn geboorteplaats, en laat onder meer horen wat zijn eerste acht maanden in dat ambt aan vruchtbaars opleverden - met en zonder schil, altijd met pit!
De reeks "Kopwit Ongekend" haalt Bertje van Delden evenzeer naar voren als Henk Gombert: beiden kweken zowel beeldende kunst als poëzie, beiden verzorgen frisse presentaties uit eigen dichtkeuken - er volgt een Duitstalig bijgerecht… Over Brabantse  alsook Vlaamse velden verhaalt smakelijk Hein van der Schoot, sterrenkok uit het Zwols Dichterscollectief; en over de akkers van heel Overijssel zwerft al jaren Dave Thomas, hetgeen deze geboortige Brit een sappig dichter maakte!
Waarvan acte, meent hoofd groenvoorziening en presentator Pieter Bas Kempe, die met genoegen iedereen verwelkomt aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur. de toegangsprijs bedraagt 3 euro

Reizende poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit haakt natuurlijk aan bij de Vlaams-Nederlandse Gedichtenweek, namelijk door middel van een poëzieavond op woensdag 31 januari in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen.
Waar overigens ook een roman aan de orde komt: Peter W.J. Brouwer, al eens te gast in zijn hoedanigheden van dichter, accordeonist en verteller, slaat met zijn presentatie (in vraag- en antwoordvorm) van het "Siamees Moment" een vierde weg in. Toevallig samenvallend met zijn verhuizing naar Doesburg, uit welke Hanzestad nòg een dichter aantreedt: Gerard Akse, die zich daar na vele omzwervingen heeft gevestigd en zijn publiek dan ook op een waarachtige poëziereis tracteren zal!
De reis van Wibo Kosters, ooit begonnen tegenover station Zutphen, is inmiddels aangekomen op de halte Deventer Stadsdichter: hij laat onder meer werk horen uit zijn eerste zes maanden in dit ambt.
Samen met hem trad José Hattink-Blom in de Koekstad op in een poëzie-etalage: nu zet deze Overijsselse zichzelf in het licht, en dat belooft iets…
Eva Jeune oogstte bij twee voorafgaande optrees lof in Zutphen, graag komt zij nogmaals uit Nijmegen over; en de reeks "Kopwit Ongekend" toont Peter-Jan Vermeij van een verrassende kant - de voorman van het succesrijke schrijverscafé "Shut Up And Write Zutphen" blijkt ook meester op een heel specifiek dichtwapen!
De reis waard, volgens presentator Pieter Bas Kempe, naar de kassa bij Pierrot waar hij graag iedereen verwelkomt op voornoemde avond.
Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

Poëziekoppels bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit stelt een drietal tweetallen voor tijdens een poëzieavond op woensdag 15 november bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen.
Mas Papo, alweer bijna een jaar stadsdichter, behoeft geen introductie meer: zijn levens- en poëzie-gezellin Sabine Kars heeft landelijk de nodige sporen verdiend, in het land Zutphen echter nog niet, reden waarom zij in de reeks "Kopwit Ongekend" een dwarsdoorsnede uit haar werk verzorgt.
Mas doet met het zijne datzelfde: veelzijdigheid gegarandeerd…
BV Ingrid, oftewel de Haags-Achterhoekse dichter en beeldend kunstenaar Ingrid Beckering Vinckers, brengt een duoprogramma vol werk van haarzelf plus de experimentele Russische dichter Lev Rubinstein: een Russisch-revolutionaire ervaring…Het goede stel Gert Toirkens En Zijn Gitaar brengt eenieder terug op aarde. Ooit was Gert de eerste stadsdichter in Oldenzaal, wat dit zoal inhield onder de Plechelmus laat hij horen in woord en klank! Warm aanbevolen, dit alles, op een frisse herfstdag, zegt presentator Pieter Bas Kempe, die graag iedereen verwelkomt aan de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

Klanklandschap vol poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit gaat een zoveelste seizoen in met een bijzondere poëzieavond op woensdag 20 september bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Mariëtte Hehakaya, die met haar toetsinstrumenten zulke fraaie klanklandschappen bouwt, komt dat nu doen met voorgedragen gedichten als, ongetwijfeld rijke, inspiratiebron: Zutphen is benieuwd…
Ook naar zes dichters die nooit eerder aan IJssel en Berkel op het podium stonden. Zoals de beide eerste, maar zeker niet laatste Kopwit-gasten vanuit het Zwols Dichterscollectief, Marianne Couvée en Thijs Verster, of de duo-dorpendichters van de gemeente Barneveld, Ernie Kuijer en Gea van Drie: aandacht voor hen allen… Met Otteline van Panthaleon van Eck, die haar sporen in allerlei "Hoofdwerk" heeft verdiend, wordt de reeks 'Kopwit Ongekend' voortgezet; en Helma Snelooper verdeelt haar tijd reeds tussen Amsterdam, Hummelo, kleinkunst, zang en poëzie, maar voegt daar nu ook nog Zutphen aan toe!
Wordt dit geen weergaloos klanklandschap, dan weet presentator Pieter Bas Kempe het ook niet meer: graag verwelkomt hij iedereen aan de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.

Kopwit smeedt samen met IJsselbiënnale

Dichtersgroep Kopwit Zutphen zal goed zijn vertegenwoordigd tijdens een middag vol cultuur binnen het omvangrijke buitenkunstproject IJsselbiënnale. Op zaterdag 12 augustus organiseert het bevriende Achterhoekse dichtersnetwerk De Omsmeders dit evenement in Het Kunstgemaal, Veerweg 1 te Bronkhorst, met Zutphense inbreng door oud stadsdichter Anna Wiersma, Jet Rotmans, Pieter Bas Kempe en Louis Radstaak. Laatstgenoemde treedt aan de zijde van Hans Mellendijk en Bert Scheuter op onder het zeer gewaardeerde HiPP-vaandel: twee in het Zutphense nog onbeschreven (maar niet lang meer) Omsmedersbladen, Herman Pelgrom en spreekstalmadame Helma Snelooper, flankeren Het instituut voor Praktische Poëzie
Tussen alle dichtregels door laten de beide zangers-gitaristen-tekstdichters Jolieke van Osch en André van Gessel, alsook instrumentaal omnivoor Kees Weitkamp, zich beluisteren: zo vult de middag zich vanzelf met muziek en poëzie in een prachtkader van kunst en IJssel! De toegang is gratis, tegen bescheiden vergoeding zijn consumpties te bekomen: dit alles gaat gebeuren van 13 tot 16 uur op bovenvermelde zaterdag.
Wees welkom bij Het Kunstgemaal!

IJsselbiënnale en poëzievoordrachten
Dichter op de IJssel in Diepenveen

Poëzievoordrachten in Keizersrande Diepenveen. Op zondag 30 juli a.s. om
14.30 puur.

Deze poëzie-middag is één uit een serie van negen poëzievoordrachten en
maakt deel uit van het activiteitenprogramma IJsselbiënnale en Dichter op
de IJssel. Deelnemers aan de poëzievoordrachten: Laurens Hoevenaren,
Anna Wiersma, Bertje van Delden, Rinske Kegel, Meliza de Vries.
Samen met korte verhalen van A.L. Snijders. Afgewisseld door
gitaar-melodieën van Arnold Slaghek.

Voor het IJsselbiënnale-poëzieproject is een speciale poëziebundel 'Dichter op de IJssel 2017' uitgegeven. Een bundel met negenentwintig gedichten, geïnspireerd op de IJssel en het omliggende landschap. Onder meer van dichters die voor de poëzie-wedstrijd een gedicht inzonden. De bundel is geïllustreerd met afbeeldingen van de IJsselbiënnale-kunstwerken. Verkrijgbaar tijdens de poëzievoordrachten en bij verschillende boekhandels in de regio. Het handzame boekje kost € 10 (inclusief flyer voor de route).

Nabij de Keizersrande is het IJsselbiënnale kunstobject van fotograaf Erwin
Zijlstra te zien. Een foto-installatie van drijvende foto's.

De Keizersrande ligt in het IJssellandschap met uitzicht op de rivier.
Natuurderij Keizersrande, IJsseldijk 35, 7431 RE Diepenveen,
www.keizersrande.nl De toegang voor deze poëziemiddag is gratis.
Kijk voor meer informatie op www.dichteropdeijssel.nl

Lucky Fonz III in Zutphense Broederenklooster

Onder de naam Juninacht wordt het vierde Ida Gerhardt Poëziediner gehouden op donderdag 29 juni vanaf 19.00 uur in de refter van het Zutphense Broederenklooster. Op het menu staan muziek en verhalen van singer-songwriter Lucky Fonz III en optredens van dichters Hanneke van Eijken, Thomas Möhlmann, Mas Papo en Johanneke ter Stege.

Het Ida Gerhardt Poëziediner is het tussendoortje van de tweejaarlijkse poëzieprijs. De Stichting Ida Gerhardt Prijs, die sinds eind 2014 de activiteiten van het voorgaande gemeentelijk comité heeft overgenomen, heeft hier de naam Juninacht voor gekozen, naar een gedicht van de dichteres uit de bundel Sterreschip.

De Stichting Ida Gerhardt Prijs is trots Lucky Fonz III te kunnen presenteren als hoofdact. In de afgelopen jaren is Lucky Fonz III uitgegroeid tot één van Nederlands bekendste en meest gewaardeerde songwriters en live-acts met cd’s als Hoe je honing maakt en All of Amsterdam. Dit voorjaar echter reisde hij Nederland rond met de theatershow Superlekker. Daarin speelt hij nieuwe Nederlandstalige liedjes, die nog niet eens op zijn goed ontvangen album In je nakie (2016) staan. Ook Zutphen zal genieten van zijn kwaliteiten als singer-songwriter, verhalen- en grappenverteller.

De stadsdichter van Zutphen mag natuurlijk niet ontbreken tijdens Juninacht. Sinds januari 2017 is dat Mas Papo. Daarvoor was hij dichter van de gemeente Bernheze. Samen met anderen maakte hij daar de lokale dichtbundel Dichter op de huid. In 2008 verscheen zijn roman De meikevers en in het voorjaar 2012 de dichtbundel Aanvaart. Hij schrijft nu een poëtische column over Zutphen, een roman De man uit Den Haag en hij werkt aan een dichtbundel.

De Deventer stadsdichter Johanneke ter Stege komt ook optreden. Naar eigen zeggen verzamelt ze stukjes tijd en verpakt ze in taal, beeld maar ook in muziek. Deze kunstenares, zangeres en dichter proefde dit voorjaar voor het eerst aan slamdichten en won gelijk de poëzieslag van café Festina Lente. Ze mag zich daardoor proberen te kwalificeren voor het NK Poetry Slam.

Zij deelt het podium met dichters die hun sporen nalaten in poëtisch Nederland. Hanneke van Eijkens bundel Papieren veulens werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs vanwege de heldere taal en volle beelden die ze gebruikt. Voor Zutphen stond ze onder meer op de Nacht van de Poëzie, Lowlands en De Parade. Tektschrijver, redacteur en dichter Thomas Möhlmann won de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor zijn debuut De vloeibare jongen en is verbonden aan onder meer de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en poëzietijdschrift Awater.

Het Broederenklooster is te vinden aan de Rozengracht 3 in Zutphen. Kaarten voor Juninacht – Ida Gerhardt Poëziediner à 50 euro zijn te reserveren via secretariaat@idagerhardtpoezieprijs.nl of bij boekhandel Van Someren en Ten Bosch, Turfstraat 19, Zutphen.

Meer informatie geeft secretaris van de Stichting Ida Gerhardt Prijs, Tim Pardijs via telefoonnummer 06-14661504 of e-mailadres secretariaat@idagerhardtpoezieprijs.nl.

Poëziedokter en zo bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit laat de zomerpauze voorafgaan door een lang heugende poëzieavond op woensdag 17 mei bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Blokfluitiste Christa Kelderman legt muzikale dwarswegen waarop zich bijzondere dichtersvoertuigen vertonen: zoals de dienstwagen van poëziedokter Frank Greeven, huisarts en oud-stadsdichter onder de Plechelmustoren te Oldenzaal!
Bezienswaardig is natuurlijk de hybride van Klaas Wijnsma: in afwisselend Nederlands en Spaans opent hij het voor Zutphen tot nu toe gesloten werk, door hem vertaald, van Santiago Montobbio uit Barcelona. Diep uit het Achterhoeks coulissenlandschap rukt de driepersoons buikschuiver op van Het instituut voor Praktische Poëzie, met aan de gashandel Hans Mellendijk, Bert Scheuter en Kopwit-webkapitein Louis Radstaak. Geheel eigen verkeersregels hanteert HiPP, kijk en luister…
Voor het stadsverkeer zorgt Louise Broekhuysen, buiten Zutphen bekender dan daarbinnen, dus een showmodel in de reeks "Kopwit Ongekend". Presentator Pieter Bas Kempe handhaaft èn verstoort de orde: hij verwelkomt iedereen graag aan de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro; zie ook www.kopwitzutphen.nl.

Opmerkelijke poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit verzorgt een allesbehalve doorsnee avond vol poëzie op woensdag 29 maart bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Velen maken hun debuut aan IJssel en Berkel: zo vaardigt het collectief "Dichters in Enschede" Margót Veldhuizen af, zojuist aldaar benoemd tot zevende stadsdichter, alsook Regine Hilhorst, éen van haar voorgangsters, tevens maakster van solotheater over even wiebelige als krachtige vrouwen! Twee heren van het 'springerige' en 'representatieve' lichte vers, Tinus Derks en Cees Leliveld, bieden tegenwicht vanuit het Dichterscafé Deventer; daarnaast moet men voorbereid zijn op de onverwachte zijpaden die Joke Barends (Winterswijk) en Eva Jeune (Nijmegen) bewandelen. Opgelet, het kan er glad zijn…
Peter W.J. Brouwer (Velp), wiens loopbaan op de Zutphense planken samengevat kan worden in de regel "van Landdieren tot Brel", keert met een keur aan verse gedichten terug aldaar; en de nieuwe tweemaandelijkse reeks "Kopwit Ongekend" trapt af met Otteline van Panthaleon van Eck, die zal zorgen voor het nodige "Hoofdwerk"…
Voeg daarbij nog de muzikale dwarswegen door blokfluitiste Christa Kelderman gelegd, plus de onstichtelijke woorden van presentator Pieter Bas Kempe, en het is zomertijdhelder dat eenieder komt naar de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Kopwit haalt stadsdichters naar Pierrot

Dichtersgroep Kopwit zorgt voor een feestelijk onthaal van stadsdichter nummer zes op woensdag 1 februari bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Haar of zijn collega uit Hengelo OV, Marijke Agterbosch van het collectief "Niet Zwichten Maar Dichten", dient onder meer haar "Komkommertijd-gedichten" op, naast niet minder kruidig Twents werk van Moes Wagenaar die vanuit haar groep "Dichters In Enschede" aldaar ooit de stadsdichtscepter zwaaide. Harderwijks zeer bezige literatuurkring "Apollo" stuurt op zeker oud-stadsdichter Geert Zomer, al eerder een geziene Zutphense gast, en wanneer diens gezondheid zulks toelaat eveneens de besnorde eminentie van de poëzie aan de Zuiderzee, Michel Martinus. Hoort, hoort! Welke kreet ook opgaat voor drie heren uit lichtelijk andere takken van poëziesport. Laurens Hoevenaren, eens winnaar van de Turingprijs, is nu dorpsdichter te Brummen; Mas Papo, sinds kort Zutphenaar, was gemeentedichter in zijn vorige Brabantse woonst Bernheze; Jack Weijkamp, de helft van de muziektheatrale "Firma Weijland", laat met begeleiding horen hoe hem de jas van "Dichter des Achterhoeks" past!
Klinkt veelbelovend, vindt ook presentator Pieter Bas Kempe, die dus iedereen oproept om naar de kassa te komen in Pierrot op voornoemde slotavond van de Gedichtenweek. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt drie euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Hij woont sinds vier maanden in Zutphen en werd donderdag 26 januari 2017 benoemd tot de nieuwe stadsdichter.
Mas Papo is zijn naam. Hij is de zesde stadsdichter in de rij en opvolger van Anna Wiersma, die donderdagavond 26 januari officieel werd uitgeluid. De jury heeft besloten te komen tot de voordracht van één kandidaat, die er bovenuit stak qua werk en ideeën. Tussen de rest zag de jury zo goed als geen verschil, zodat ervoor gekozen is daarin geen rangorde aan te brengen.
De gedichten van de winnaar vielen bij de juryleden op, door de woordspelingen, die iets raadselachtigs hebben en toch steeds een mooie eenheid vormen. Met ‘frisse ogen’ bekijkt de dichter als het ware de stad waar zijn hart naar uitging en waar hij sinds vier maanden woont.
De manier waarop hij zijn taak in wil gaan vullen, past goed bij wat hij ons al liet zien door middel van zijn inzending. Zelf zegt hij daar over: “Voor mij is een stadsdichter iemand die op poëtische wijze gebeurtenissen beschrijft en daar geen mening mee uitdraagt, maar mensen aan het denken zet. Daarnaast is de stadsdichter iemand die poëzie probeert uit te dragen. Anderen betrekken en enthousiast maken voor het schrijven van, lezen van of luisteren naar poëzie”.
Dat hem dat ernst is, blijkt uit het feit dat hij in zijn periode als gemeentedichter van Bernheze, mensen uitdaagde gedichten te schrijven, die hij om en om met een gedicht van zichzelf publiceerde. Met Mas Papo, de zesde stadsdichter van Zutphen, zullen de inwoners van de stad zeker van tijd tot tijd, met andere ogen leren kijken naar hun vertrouwde woonomgeving.

Poëzie verwarmt bij Pierrot

Mag de herfst guur zijn, Dichtersgroep Kopwit zorgt met een mooie poëzieavond voor aangename warmte op woensdag 16 november bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Oud stadsdichter Eke Mannink is na geruime werktijd terug op de Kopwit-planken, hetgeen zij met de presentatie van haar nieuwste bundel viert. Verder zijn voor het eerst Drentse dichters bij Pierrot aanwezig: Theo de Jong brengt een autobiografische keuze uit zijn poëzie-proza-bundel "Om teruggaan is het begonnen", Ria Westerhuis mengt Drentse streektaal met standaard Nederlands tot een prikkelende stoofschotel volgens Reestdalrecept. Smakelijk!
Daarnaast brengen de buren uit Deventer twee delegaties in. Wibo Kosters, Kopwitman in de Koekstad, smeedde het collectief "De Korte Metten": hij laat samen met Caro Pieck, Liesbeth Gerlofsma en Heleen Bosma (ooit stadsdichter van Deventer en Overijssels provinciedichter) kernachtige teksten los. Twee coryfeeën uit het Dichterscafé op het Vogeleiland ronden de avond af: Neletta van Heuven, ironisch boekhoudster van straatrumoer en ouderdomsgetob, en het meermaals bekroonde gevoelsmens Astrid Aalderink.
Violiste Cornélie Wannée omlijst de voordrachten op even doorlopende als verrassende wijze, presentator Pieter Bas Kempe denkt en maakt er weer het zijne van: wees er bij en kom naar de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Ria Westerhuis draagt voor: 'Ah war it syn, in het eRWeens, een dialect uit Drenthe gesproken in het dal van de Reest
te Zutphen bij Café Pierrot op 16 november 2016.
Het was een druk bezochte avond en de gasten waren divers te noemen, zoals de uit het hoofd voordragende Astrid Aalderink, Eke Mannink, Neletta van Heuven, Theo de Jong en het viertal 'Korte Metten', zoals Heleen Bosma.

Gelderse poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit rolt de herfstloper uit met een poëzieavond op woensdag 21 september bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zuphen. Gelderland vertolkt de hoofdrol: kwartaaltijdschrift Poëziepuntgl, voor gedichten uit en over onze provincie, houdt het najaarsnummer van jaargang 14 ten doop. Hoofdredacteur Peter J.R. Vermaat stelt een ruime keuze voor uit vier Gelderse windstreken, zowel aanstormend als oudgediend talent komt aan bod!
Mede-redacteur en muzikant Niek Hietbrink verzorgt aanvullende Kopwit-inbreng. Tweemaal was hij in Zutphen kandidaat-stads-dichter: minder bekend is dat hij op zijn dagelijkse werkplek, School voor de Journalistiek Windesheim te Zwolle, twee jaar campusdichter was. Hij laat samen met Gertjan Aalders, die dezelfde post bekleedde, in poëzie en muziek horen hetgeen deze bijzondere jaren hebben opgeleverd…
Presentator Pieter Bas Kempe, die als gewoonlijk alles voor arbeiders en boeren verklaren zal, verwelkomt u allemaal graag aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

De poëzieavond bij Kopwit was een groot succes, zelfs het trapgat naar de straat was gevuld. Behalve de inbreng van Kopwitters was ook de bijdrage van de mensen onder leiding van Wim van Til een succes. Wij noemen o.a. Gera Pronk, die in het voetspoor van Gerrit Achterberg trad, maar met een eigen, digitale invulling. Hans Mellendijk excelleerde met een klankgedicht in de geest van Paul van Ostaijen. Niek Hietbrink begeleidde op bas zijn compaan Gertjan Aalders met een slidegitaar à la Ry Cooder en alles was natuurlijk gevuld tot de rand met poëzie...

De negen van Beethoven. Kopwit Zutphen ontmoet Ludwig

Mocht het niet waar zijn, dan is het mooi gevonden: het verhaal dat Ludwig van Beethoven te Zutphen geboren werd. In ieder geval heeft onze stad er een mooi muziekfestival aan overgehouden: dit keer van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus, en aan die tweede uitgaaf werkt poëziegroep Kopwit graag mee. Hoe? Negen dichters maakten evenzovele gedichten, met als onderwerp de componist zelf, diens werk, het verband met Zutphen, zijn muziek in algemener zin - of éen van de negen muziekschilderijen die door Marina Kuyper, beeldend kunstenaar te Mook, vriendelijk voor een tentoonstelling tijdens het festival ter beschikking werden gesteld. Het in 2012 door Kopwit gewonnen geld behorend bij de "Vriendenprijs van de Stedelijke Musea Zutphen" is volgens afspraak in een muziek-poëzie-beeldende kunst-project gestoken: afgebeelde kunst en afgedrukte gedichten vonden elkaar in een kleine maar fijne boekuitgaaf, waarvan de titel prijkt boven dit bericht. Bij de zeer Zutphense firma Koninklijke Wöhrmann gedrukt, en te koop aan een schappelijke prijs op de tentoonstelling alsook in het zenuwcentrum van het festival ("Dat Bolwerck", Zaadmarkt 112)! De tentoonstelling zal op de drie dagen van Ludwig zijn feest voor het publiek te bewonderen zijn in "Voorheen Mispelblom", Kerkhof 16, ooit roemrucht Zutphens brandewijnbolwerk en tegenwoordig kantoor en galerie van advocaat Herman Krans. Toegang vrij, open van 13 - 17 uur: welkom! En dat woord geldt nog nadrukkelijker voor de zaterdagmiddag. Dan zullen vier leden van het Britten Jeugdorkest optreden in strijkkwartetopstelling, samen met de betrokken Kopwitdichters. Zij en alle gewaardeerde medewerkers hebben al zin: dat alle liefhebbers van de gezamenlijke schone kunsten maar toestromen mogen. Tot ziens bij "Voorheen Mispelblom"!

U hoort en ziet de "Negende Symfonie", voorgedragen door Bertje van Delden, Merel Hubatka draagt "Grand old Lady" voor en Pieter Bas Kempe besluit met "Aan de uiterste liefde", op het Beethovenfestival in "Voorheen Mispelblom" te Zutphen op 27 augustus 2016.

Poëzie in bloei bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit laat het geluid van de lente bloeien tijdens een poëzieavond op woensdag 11 mei bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Het woordenspel van de Nijmeegse zingende dichter Mike Sengers, na ruim drie jaar opnieuw te gast, kleurt mooi bij het virtuoze Vlaams van Alex Gentjens; de ingehouden passie van de Twents-Deventerse Lotte de Waard klinkt fraai naast het "Lawaai!!" van Kopwit-webmeester Louis Radstaak, die recent een bundel met deze titel publiceerde.
Hoofdmoot vormt het collectief Dichters In Enschede (DIE). Acht personen bundelden daar enkele jaren geleden hun krachten: sindsdien leverden zij niet alleen meerdere stadsdichters, maar zorgden zij ook voor spannende poëziekruisbestuiving tot ver buiten Tukkerstan!. De samenstelling in Zutphen van dit vrouwen-plus-mannen-genootschap blijft een verrassing…
Ook voor presentator Pieter Bas Kempe, die u allemaal graag verwelkomt aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond, Anvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.

POËZIE BINNENSTEBUITEN BIJ PIERROT

Dichtersgroep Kopwit herrijst pal na Pasen met een poëzieavond op woensdag 30 maart bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Oprichter Simon Dermijn is ter gelegenheid van tien jaar Kopwit eenmalig terug: hij leest voor uit eigen, recent gebundeld werk, en introduceert een tweetal dichters uit zijn huidige woonstreek Noord-Brabant, net als hij verbonden aan het Poëziepodium Oss (PPO) en de Brabantse Dichtersbent.
Samen met oud-stadsdichter Tim Pardijs, zanger Ton van der Gaag en toetsenvirtuoos Hugo de Jong trad Simon bovendien jaren op als de chanson-poëzie-formatie "Duo Bagage et ses Amis": bij Pierrot voor het laatst in deze samenstelling te savoureren. Mis dit niet!
Zo min als de beide flankerende Oost-Nederlandse voertuigen. Isis Zengerink en Ingrid de Vos-Hommel besturen de kleurige taalfeestwagen van het door hen opgerichte vrouwendichterscollectief "Niet Zwichten maar Dichten" uit Hengelo OV; daarnaast gromt de maaidorser van het Achterhoekse karrenspoormannenkoor "Het instituut voor Praktische Poëzie" (HiPP), met aan het roer Hans Mellendijk, Bert Scheuter en Kopwit-webdirigent Louis Radstaak! (deze zal helaas ontbreken, want hij is ziek)
Maak dit allemaal mee, presentator Pieter Bas Kempe verrast en verwelkomt u graag: kom naar de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.

Pieter Bas Kempe maakt een uitstapje naar Hengelo (O) bij het gezelschap "Niet Zwichten Maar Dichten'

Poëzie bij Pierrot in Gedichtenweek

Dichtersgroep Kopwit zet een klinkende punt achter de Gedichtenweek door middel van een poëzieavond op woensdag 3 februari bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Oud-stadsdichter Tim Pardijs vertolkt een hoofdrol: hij breidde zijn gebied aanzienlijk uit als Nederlands dichter van de Ruimte, schreef de bundel "Dromen die aarde openbreken" daarover, en presenteert die op zijn oude vertrouwde presentatorstek.
Twee nieuwkomers in de Kopwit-kring zijn Merel Hubatka en Ingeborg ten Hoopen. Merel viel voor velen uit de lucht met haar kandidatuur tijdens de stadsdichterverkiezing in 2015, maar slaat inmiddels flinke vleugels uit, ook als romanschrijfster. Ingeborg bereikte met haar beeldende kunst zowel Barack Obama als galerie De Burgerij in Vorden: onlangs presenteerde zij haar "dichtboek louter woorden", waaruit zij voorlezen zal.
Mike Sengers is na drie jaar terug bij Kopwit: de zingende Nijmeegse dichter laat werk horen uit zijn poëziefotoboek "Schommelingen". Afkomstig van beide Waalkanten is het gelegenheids-Gedichtenweek-driespan Cisca Bruins (met andermans gedichten), Wilma Peters (met eigen werk) en gitarist-zanger-tekstdichter Mark Schilders: een verrassing is verre van uitgesloten…
Twee oude poëziebolwerken leveren versterking buitendien. Joost Golsteyn, multitalent in poëzie, proza en beeldend werk, reist af uit Deventer: nog een Keizerstad, Gent, stuurt Erika De Stercke noordoostwaarts, dichter op eindeloze rondreis vanaf lanceerbasis Vlaanderen!
Mis dit net zo min als de presentatie door Pieter Bas Kempe, oudehoer met en zonder snor, en kom naar de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

Erika De Stercke uit het Belgische Gent leest voor in de kelder van Grand Café Pierrot, bijvoorbeeld dit gedicht:

Straatwezen

Geesten keren zich om
een bal kotst op kasseien
gif blinkt groen
bloedogen in dampende wikkeljas

verlepte adem stottert tanden bloot
waterende koeien
mestkevers in het hoofd
zweren bewegen
gaten in de handen
krat kaas belegen

sirenes loeien

© Erika De Stercke

Presentator Pieter Bas Kempe zingt met Mark Schilders een gedeelte van 'Jubelende academici', een Kopdicht van P.B. Kempe in de kelder van Grand Café Pierrot te Zutphen.

Opnieuw poëzie bij Pierrot:

Dichtersgroep Kopwit pakt een goede oude, nog lang niet versleten, draad op en hervat woensdag 11 november de poëzieavonden bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Sleutelfiguur zal stadsdichter Anna Wiersma zijn: inmiddels ruim driekwart jaar op haar post en in aanraking met heel wat dichtende stadgenoten gekomen. Bijvoorbeeld uit de rangen van het Stedelijk Lyceum en Tactus Verslavingszorg: Anna laat deze onvermoede talenten aan het woord en draagt ook zelf voor. 
Nieuw in de Kopwit-kring is Ingeborg ten Hoopen. Met haar beeldende kunst bereikt zij zowel Barack Obama als, eerder dit jaar, galerie De Burgerij in Vorden: onlangs presenteerde zij haar "dichtboek louter woorden", waaruit zij voorlezen zal. Net zo internationaal gericht en dubbel getalenteerd is Gigi Laméris. Haar Engelstalige telefoonbeantwoorder zegt iets over de bekendheid van deze Doesburgse in de beeldende kunstwereld: haar Nederlandstalige poëzie is minstens zo kleurrijk.
Even geestig als buiten Deventer onbekend is Jan van Laar. In de Koekstad won hij dit jaar de Gedichtendagprijs: met zijn frisse bundel "Kleurig Krijt" gaat deze taalsmid nu ook het podium in Zutphen veroveren. Iets dat Mike Sengers in 2013 al eens deed: Kopwit begroet deze Nijmeegse zingende dichter nogmaals, zeker met zijn dit jaar verschenen poëziefotoboek "Schommelingen" in de hand.
Wie dit allemaal, plus muzikale omlijsting vanuit de Stedelijk-hoek en de presentatie bij monde van Pieter Bas Kempe (sinds kort de enige Kopwit-dichter in éen boekuitgave met Cruijff, Gullit en Maradona), wil meemaken meldt zich aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond.

Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro 

Pieter Bas Kempe draagt zijn gedicht voor in de kelder van Pierrot op de avond van 11 november 2015. foto: Arvid Ehlert.

KOPWIT AAN ZEE, AFLEVERING TWEE

Zuiderzeelucht werkt begeesterend! Na het geslaagde bezoek van een afvaardiging aan "Apollo's Kamer" (26 mei 2013), plus de al even spannende deelname van Apollo aan de Zutphense uitgaaf der Poëziekaravaan (27 november van hetzelfde jaar), trekt wederom een Kopwit-delegatie naar Harderwijk. Tijdens het culturele deel van de jaarlijks in die collega-Hanzestad terugkerende Aaltjesdag, een kruisiging van midzomer- en visserijfeest, zullen op zaterdag 14 juni, tussen 11 en 16 uur, Tim Pardijs en P.B. Kempe meewerken aan het "Plein der Letteren" op de Smeepoortenbrink. Laatsgenoemde zal ook, als duo-presentator naast dichter-zanger Piet Luijer, diverse van Zutphense poëziepodia bekende gastartiesten aankondigen, zoals Karel Bosman, Peter W.J. Brouwer, Daan Doesborgh en Geert Zomer. De afstand vanaf Zutphen bedraagt pakweg 50 kilometer, horeca is aanwezig maar niet gratis, de toegang is dat echter wel!

POEZIE IN HET STEDELIJK MUSEUM ZUTPHEN OP 11 JUNI 2014

Deelnemers aan de cursussen van 21 & 28 mei j.l. zullen op 11 juni samen
met dichters van Kopwit o.l.v. stadsdichter Tim Pardijs gedichten voordragen

Tijd: 20.00 (19.30 inloop met koffie & thee)

Stedelijk Museum Zutphen

-------------------------------------------------------------------------

                                                (voor Hanneke Verhey)

Op de onderarmen
van de plankenvloeren tijd
legt in eierschaal te rusten
in amfoor herschapen moer,

bevroren blauw en wit
rond wijn,

de moeder van de kast vol kloppend
arctisch pordelein.


                                                P.B. Kempe

Tegendraads Rood
                                               
(copla voor Peter Kalkowsky)

Werkers! Volg de partijlijn
die uitzonderingen bevestigt:
dat geen draad u bedrukke
als rood komt weerspannend tevoorschijn!


                                                P.B. Kempe


Kopwit presenteert stadsdichter(skandidaten),
nieuw nummer Poëziepuntgl en cellomuziek

woensdag 1 april, 20 uur, restaurant Eetlust, Oude Bornhof 55, Zutphen


Op een nieuwe voordrachtavond van Kopwit, poëzienetwerk voor Zutphen en omgeving, presenteert het Gelderse tijdschrift Poëziepuntgl haar nieuwste nummer. Tevens laten van zich horen stadsdichterskandidaten Henk Gombert, Niek Hietbrink en Merel Hubatka. En natuurlijk is de kersverse stadsdichter van Zutphen, Anna Wiersma te gast. De avond wordt gehouden op woensdag 1 april, vanaf 20 uur in restaurant Eetlust aan de Oude Bornhof 55 in het centrum van Zutphen.

Voordrachten worden deze avond afgewisseld met uitvoeringen van Codarts Cello Quartet, verbonden aan de celloweken van Jeroen den Herder uit Zutphen. De leden van het kwartet zijn Sebastiaan van den Berg (die eerder samenwerkte met dichters van Kopwit), Maria Quevedo, Mikaela Grönberg en Susanne Rosmolen.

Over de dichters:
Ingetogen humor, goed uitgevoerde verzen in vaste en vrije vorm en originele vondsten. Redenen genoeg voor de jury van het stadsdichterschap om Anna Wiersma eind januari tot stadsdichter uit te roepen. Ze is nu anderhalve maand aan de slag als dichter van de stad. Hoe dat haar bevalt, is te horen op deze Kopwit-avond.

Wie deden nog meer een gooi naar het stadsdichterschap dit jaar? Henk Gombert, een ervaren dichter en beeldend kunstenaar werd door de jury geroemd om de manier waarop hij in zijn gedichten heden en verleden verbindt. Hij publiceerde in eigen beheer vijf bundels. Niek Hietbrink was twee jaar geleden ook al bijna stadsdichter. Zijn humor sprak ook dit jaar de stadsdichtersjury erg aan en hij is bovendien een ervaren performer die in verschillende formaties in de regio trompet en contrabas speelt. En dan was er een unicum in de geschiedenis van de stadsdichterswedstrijd in Zutphen, een eervolle vermelding die ging naar Merel Hubatka uit Eefde, vanwege haar verhalen in rijke taal en met mooie beelden.

Ook aanwezig zijn verschillende dichters die deze maand publiceren in het nieuwe tijdschrift Poëziepuntgl. Hoofdredacteur Peter Vermaat draagt zelf voor en presenteert een keur uit zijn stal van Gelderse dichters met daarin gevestigde namen en aanstormende talenten. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en geeft informatie over Gelderse poëzie en over mensen die daar op een bijzondere manier een band mee hebben. Ieder nummer wordt in een andere stad in de provincie gepresenteerd.
 
Presentatie: Tim Pardijs. Entree: 3 euro (contant aan de deur betalen).